Thông tư 05/2015/TT-NHNN hướng dẫn TCTD phối hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng cho vay có bảo lãnh

Chủ đề   RSS   
 • #382153 07/05/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4202 lần


  Thông tư 05/2015/TT-NHNN hướng dẫn TCTD phối hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng cho vay có bảo lãnh

  Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 05/2015/TT-NHNN Hướng dẫn các TCTD phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo Quyết định 58/2013/QĐ-TTg.

  Theo đó, có một số nội dung chính như sau:

  1. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư 01/2006/TT-NHNN.

  2. Đối tượng áp dụng Thông tư này:

  - Quỹ bảo lãnh tín dụng được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Quyết định 58/2013/QĐ-TTg.

  - Các tổ chức tín dụng bao gồm: Ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng hợp tác xã (bên cho vay).

  - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh vay vốn theo Quy chế (khách hàng).

  - Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  3. Nội dung thỏa thuận phối hợp

  Bên cho vay và Quỹ bảo lãnh tín dụng thỏa thuận và thống nhất một số nội dung cơ bản tại Thỏa thuận phối hợp như sau:

  - Trình tự phối hợp giữa các bên trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ (thẩm định độc lập, phối hợp thẩm định, thành lập tổ thẩm định chung,…) và giải quyết nhu cầu vay vốn có bảo lãnh của khách hàng.

  - Các nội dung liên quan đến phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay đảm bảo giám sát được mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng theo đúng cam kết tại hợp đồng tín dụng, quy định tại Quy chế và làm căn cứ để Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

  - Phối hợp trong việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; các trường hợp dừng giải ngân vốn vay, thu hồi nợ trước hạn khi khách hàng vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, vi phạm hợp đồng bảo lãnh tín dụng hoặc có những dấu hiệu vi phạm pháp luật.

  - Các biện pháp thu hồi nợ bên cho vay sẽ áp dụng trong trường hợp đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Quy chế và các quy định của pháp luật. Bên cho vay và Quỹ bảo lãnh tín dụng phải xác định cụ thể thời gian áp dụng các biện pháp thu hồi nợ để làm cơ sở cho việc xác định thời gian thực hiện cam kết bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng, kể cả việc thu hồi nợ trước hạn.

  - Quy định cụ thể các trường hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng được từ chối thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh phù hợp với Quy chế, quy định pháp luật liên quan đến khoản vay và khả năng kiểm soát rủi ro của bên cho vay.

  - Trách nhiệm phối hợp xử lý của hai bên trong việc chuyển giao tài sản bảo đảm, chuyển giao quyền xử lý tài sản bảo đảm, các phát sinh khác liên quan đến khoản vay và tài sản bảo đảm cho khoản vay.

  - Các nội dung khác.

  4. Nguyên tắc cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng

  - Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng đã được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định tại Quy chế.

  - Bên cho vay xem xét, quyết định cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh theo quy định pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, các quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

  - Bên cho vay thực hiện phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan.

   

  Xem chi tiết nội dung Thông tư tại file đính kèm.

   
  3912 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận