Thông tin liên hệ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và các Website

Chủ đề   RSS   
 • #449212 10/03/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Thông tin liên hệ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và các Website

  Thông tin liên hệ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng ứng dụng Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và các Website (Công văn số 670/TCT-CNTT ngày 01/03/2017 của Tổng Cục Thuế)
   
  Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
   
  Để tiếp tục nâng cao chất lượng hỗ trợ các ứng dụng Khai thuế qua mạng (KTQM), Nộp thuế điện tử (NTĐT), các Website (http://www.gdt.gov.vn; https://tncnonline.com.vn; https://tracuuhoadon.gdt.gov.vn) cho Người nộp thuế (NNT), Tổng cục thông báo đầu mối tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ các ứng dụng trên như sau:
   
  ►►  1. Phạm vi, nội dung các yêu cầu hỗ trợ NNT:
   
  Các vướng mắc của NNT trong quá trình thực hiện KTQM, NTĐT có thể liên hệ với các bộ phận hỗ trợ tại Cơ quan Thuế địa phương quản lý trực tiếp hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Tổng cục, các nội dung hỗ trợ như sau:
   
  - Bộ phận hỗ trợ tại Cơ quan Thuế địa phương quản lý trực tiếp NNT:
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT các vướng mắc về nghiệp vụ kê khai, nộp thuê trên các ứng dụng phục vụ NNT.
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT kê khai bổ sung/điều chỉnh khi phát hiện ra sai sót của các kỳ trước.
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT khi có thay đổi về chính sách mới, ví dụ: thay đổi về mẫu biểu các Thông tư mới.
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT sử dụng ứng dụng khi gặp vương mắc.
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT cập nhật, tra cứu thông tin trên các ứng dụng phục vụ NNT.
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT nâng cấp các ứng dụng khi có phiên bản nâng cấp mới.
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT kiểm tra máy tính của NNT sử dụng trên các ứng dụng phục vụ NNT do Tổng cục cung cấp (hỗ trợ cài đặt phần mềm Java, hỗ trợ cài đặt trình duyệt IE, hỗ trợ cài đặt ứng dụng iTaxviewer,..
   
  - Bộ phận hỗ trợ kỹ thụật tại Tổng cục* ngoài kênh hỗ trợ tại các Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp, NNT khi phát sinh các yêu cầu hỗ trợ, vướng mắc liên quan đến kỹ thuật có thế liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Tổng cục Thuế, về các nội dung:
   
  + Hướng dẫn, hỗ trợ NNT sử dụng các ứng dụng do Tổng cục cung cấp cho NNT.
   
  + Hướng dẫn NNT kiểm tra máy tính sử dụng các ứng dụng do Tổng cục Thuế cung cấp (hướng dẫn kiểm tra phần mềm Java, trình duyệt IE, ứng dụng iTaxviewer,...).
   
  + Hướng dẫn NNT tra cứu thông tin trên các ứng dụng do Tổng cục cung cấp phục vụ cho NNT.
   
  ►►  2. Cách thức tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật từ NNT:
   
  - Các vướng mắc trong giờ hành chính, bộ phận hỗ trợ tại Cơ quan Thuế địa phương chịu trách nhiệm xử lý, trường họp không xử lý được sẽ chuyển về Vụ nghiệp vụ (đối với các yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ), chuyển về bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Tổng cục (đối với các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật). Đầu mối của bộ phận hỗ trợ tại các Cục Thuế đã được công bố trên website (mục trợ giúp của trang nộp thuế điện tử, theo địa chỉ: https://nopthue.gdt.gov.vn/epav nnư/hotro/index.isp), đối với các Cục Thuế chưa cung cấp đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của các ứng dụng trên đề nghị cung cấp và gửi về Tổng cục theo địa chỉ Email:ntdt@,gdt.gov.vn trước ngày 10/03/2017 để Tổng cục kịp thời cập nhật cho NNT được biết.
   
  Các vướng mắc ngoài giờ hành chính, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Tổng cục sẽ trực tiếp nhận các yêu cầu liên quan đến kỹ thuật từ NNT, cụ thể:
   
  + Số điện thoại hỗ trợ: 04.37689679 (số máy lẻ: 2180).
   
  + Địa chỉ email: nhomhttdt@gdt.gov.vn.
   
  + Hệ thống Quản lý yêu cầu hỗ ừợ Service desk https://hotro.tct.vn với loại hình vụ việc HTTDT.
   
  + Thời gian làm việc: Từ 8h đến 24h tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ tết âm lịch).
   
  Tổng cục đề nghị các Cục Thuế tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho Người nộp thuế đồng thời phối họp với đầu mối hỗ trợ của Cục CNTT xử lý các vướng mắc cho Người nộp thuế./.
   
  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
  (Đã ký)
   
  Nguyễn Đại Trí 


   
  15595 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #525718   17/08/2019

  Em vào trang nộp tờ khai và đăng nhập nhưng do quên mật khẩu nên em vào lấy lại mật khẩu mới, thì khi nhấn cập nhật thì báo lỗi là "Chứng thư số chưa đăng ký với cơ quan thuế" và cần cập nhật trang tờ khai và nhờ cơ quan thuế cung cấp lại mật khẩu thì em phải liên hệ đâu ạ

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamhoahong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/08/2019)