Thông tin công khai và bí mật trong điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #487397 17/03/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1674 lần


  Thông tin công khai và bí mật trong điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại

  Nội dung này được hướng dẫn tại Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại, cụ thể:

  8 loại thông tin công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

  1. Bản thông tin công khai hoặc bản tóm tắt không mật của Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Bên yêu cầu cung cấp và các phụ lục kèm theo;

  2. Bản thông tin công khai hoặc bản tóm tắt không mật của tài liệu do bên liên quan cung cấp để đăng ký tham gia vụ việc;

  3. Bản thông tin công khai hoặc bản tóm tắt không mật của bản trả lời câu hỏi và bản trả lời câu hỏi bổ sung dobên liên quancung cấp trong quá trình điều tra vụ việc;

  4. Bản thông tin công khai hoặc bản tóm tắt không mật của tài liệu khác dobên liên quancung cấp cho Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: những tài liệu để tổ chức các buổi tham vấn; bản thông tin công khai hoặc bản tóm tắt không mật của các ý kiến đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mạidobên liên quan cung cấp;

  5. Bản thông tin công khai hoặc bản tóm tắt không mật của biên bản họp hoặc bản tóm tắt phiên tham vấn liên quan đến vụ việc điều tra;

  6. Các thông báo của Cơ quan điều tra và Bộ Công Thương, bao gồm thông báo về nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, kết luận sơ bộ, kết luận cuối cùng, thông báo về đơn đăng ký bên liên quan và gửi bản câu hỏi, điều tra tại chỗ, phiên tham vấn công khai, giới hạn phạm vi điều tra mẫu;

  7. Bản thông tin công khai hoặc bản tóm tắt không mật của các tài liệu về các nội dung điều tra phòng vệ thương mại làm cơ sở để dẫn đến kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra;

  8. Các thông tin khác do Cơ quan điều tra xem xét công khai trong quá trình điều tra.

  5 loại thông tin yêu cầu bảo mật trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại

  Bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại có quyền yêu cầu Cơ quan điều tra bảo mật các thông tin nếu các thông tin ấy đưa ra công chúng có khả nănggây ảnh hưởng hoặc nguy hại đáng kể đếnđịa vị cạnh tranh của bên cung cấp thông tin, bao gồm:

  1. Các bí mật kinh doanh liên quan đến tính chất của một sản phẩm hoặc quy trình sản xuất;

  2. Các thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gồm có chi phí sản xuất; chi phí bán hàng; điều khoản bán hàng nhưng không phải điều khoản bán hàng được cung cấp công khai; giá bán của từng giao dịch cụ thể, giao dịch dự kiến, hoặc các chào bán khác; thông tin của các khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp cụ thể;

  3. Thông tin về biên độ phá giá chính xác đối với từng giao dịch cụ thểtrong vụ việc điều tra chống bán phá giá;

  4. Thông tin về khoản lợi ích mà Bên bị yêu cầu được hưởng đối với từng chương trình trợ cấp đang bị điều tra hoặc rà soát trong vụ việc điều tra chống trợ cấp,ngoại trừ các thông tin mô tả hoạt động của chương trình; số lượng được ghi trong các tài liệu hoặc được đăng tải công khai chính thức; tỷ lệ trợ cấp theo giao dịch bán hàng được tính cho từng Bên bị yêu cầu trong một chương trình;

  5. Các thông tin khác do Cơ quan điều tra xem xét được bảo mật trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại.

  Xem chi tiết Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại và các biểu mẫu tại file đính kèm.

   
  1828 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trang_u vì bài viết hữu ích
  GHLAW (19/03/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận