Thống nhất cách giải quyết các vướng mắc về hóa đơn theo công văn 18036/BTC

Chủ đề   RSS   
 • #159182 05/01/2012

  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4309
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


  Thống nhất cách giải quyết các vướng mắc về hóa đơn theo công văn 18036/BTC

  Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn đã thực thi được 2 năm, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có nhiều vướng mắc phát sinh. Để giải quyết vướng mắc và thống nhất trong việc thực hiện, Bộ Tài Chính đã ban hành công văn số18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 hướng dẫn và chỉ đạo Cục thuế các tỉnh thành phố một số nội dung về hoá đơn.

  Theo đó, công văn này đã tập trung hướng dẫn giải quyết 5 vấn đề về hoá đơn đang gặp vướng mắc:

  Về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in

  Theo quy định, một trong các điều kiện doanh nghiệp muốn sử dụng hoá đơn tự in là doanh nghiệp phải có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh. Trên thực tế, việc áp dụng điều kiện này cũng chưa thật sự khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hoá đơn tự in. Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng hình thức hoá đơn này, Bộ Tài Chính đã cho phép doanh nghiệp được sử dụng phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn phải được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu trước khi người nộp thuế nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế.

   Về việc xử lý chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Công văn này đã hướng dẫn rõ cách xử lý vi phạm đối với trường hợp chậm nộp báo các dụng hoá đơn như sau:

  Trường hợp tổ chức, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt; trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì tổ chức, cá nhân bị phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số51/2010/NĐ-CP ( mức phạt là 2.000.000 đồng).  

  Về việc sử dụng hóa đơn trước khi Thông báo phát hành hóa đơn và sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính sau ngày 01/4/2011

  Thực tế, trong năm 2011 còn có tình trạng các doanh nghiệp ( trừ các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn) sau ngày 31/3/2011 vẫn tiếp tục sử dụng hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành; hoặc sử dụng hoá đơn khi chưa thông báo phát hành hoá đơn... Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn:

  Trường hợp trong năm 2011 người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế hoặc trường hợp người bán sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính giao cho người mua sau ngày 31/3/2011 thì đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể từng trường hợp phát sinh để xử lý, nếu hóa đơn có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (có việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), có chứng từ thanh toán và người bán đã kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu ra tại các Tờ khai thuế giá trị gia tăng thì:

  Đối với trường hợp người bán sử dụng hóa đơn của Bộ Tài chính giao cho người mua sau ngày 01/4/2011 thì người bán bị xử phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Nghị định số51/2010/NĐ-CP (mức phạt là 2.000.000đồng). Người bán không phải hủy hóa đơn đã lập giao cho khách hàng.

  - Đối với trường hợp trong năm 2011 người bán lập hóa đơn giao cho khách hàng trong thời hạn 10 ngày trước khi gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế thì người bán bị xử phạt ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số51/2010/NĐ-CP (mức phạt là 4.000.000 đồng). Ngoài việc bị xử phạt, người bán phải thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định, tại Thông báo phát hành hóa  đơn phải liệt kê rõ số lượng hóa đơn đã sử dụng trước khi Thông báo phát hành.

   Người mua là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được căn cứ hóa đơn của người bán lập giao cho để kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch tóan chi phí vì người bán đã kê khai nộp thuế.

  Về việc sử dụng hóa đơn đã mua của cơ quan thuế

  Theo quy định tại Thông tư số153/2010/TT-BTC thì kể từ ngày 01/01/2012, cơ quan thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp. Đối với số hóa đơn đã mua của cơ quan thuế, nếu từ ngày 01/01/2012 doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng thì doanh nghiệp thực hiện hủy theo quy định. Trường hợp có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng và phải báo cáo tình hình sử dụng tại Báo cáo sử dụng hóa đơn năm 2011.

  Doanh nghiệp không được sử dụng đồng thời hóa đơn mua của cơ quan thuế và hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp.

  Về việc sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa

  Tại công văn này, Bộ Tài chính hướng dẫn đối với trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hoá đơn GTGT khi xuất khẩu từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 vẫn được chấp thuận.


   
  3938 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận