THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ

Chủ đề   RSS   
 • #357028 17/11/2014

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO QUÝ
  (Thông báo số:12315/TB-CT ngày 14/11/2015 của Cục Thuế TP HCM)  Căn cứ Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

  Điều 15. Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

  “b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.
  Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
  .....
  Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng
  .....
  - Đối với các doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế thuế theo quý trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì chu kỳ ổn định đầu tiên được tính đến hết ngày 31/12/2016.

  Căn cứ tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên hồ sơ khai thuế GTGT của người nộp thuế tự khai, Cục Thuế thông báo đến người nộp thuế như sau:

  Kể từ ngày 01/10/2014, người nộp thuế thuộc trường hợp kê khai GTGT theo Quý ổn định đến hết ngày 31/12/2016.

  Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo Quý muốn chuyển sang kê khai thuế theo tháng thì gửi thông báo đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/11/2014

   
  5130 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mynhanke vì bài viết hữu ích
  admin (17/11/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận