DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN

V/v tra cứu, sử dụng bản án trên trang Dân Luật

 

Dân Luật đã chính thức hoàn thành giai đoạn đầu trong việc đưa bản án lên Dân Luật; với 755 bản án, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm (gọi chung là bản án) được đăng vào các mục tương ứng. Sau đây là thông báo về việc tra cứu, sử dụng bản án tại chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam.

Điều 1: Cách tra cứu

Hiện tại bản án được phân mục theo cấp xét xử: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và tái thẩm. Đồng thời cũng tạo Tags cho 5 lĩnh vực: dân sự, hình sự, lao động, hành chính, kinh tế để thành viên thuận tiện trong việc tìm kiếm. Sau đây là quy tắc đặt Tags:

Loại bản án

Tên tags

Bản án thuộc lĩnh vực dân sự

Bản án dân sự

Bản án thuộc lĩnh vực hình sự

Bản án hình sự

Bản án thuộc lĩnh vực lao động

Bản án lao động

Bản án thuộc lĩnh vực hành chính

Bản án hành chính

Bản án thuộc lĩnh vực kinh tế

Bản án kinh tế

Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực dân sự

Giám đốc thẩm dân sự

Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực hình sự

Giám đốc thẩm hình sự

Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực lao động

Giám đốc thẩm lao động

Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực hành chính

Giám đốc thẩm hành chính

Quyết định giám đốc thẩm thuộc lĩnh vực kinh tế

Giám đốc thẩm kinh tế

Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực dân sự

Tái thẩm dân sự

Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực hình sự

Tái thẩm hình sự

Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực lao động

Tái thẩm kinh tế

Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực hành chính

Tái thẩm hành chính

Quyết định tái thẩm thuộc lĩnh vực kinh tế

Tái thẩm kinh tế

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của thành viên

2.1 Quyền của thành viên

a. Tra cứu, sử dụng bản án;

b. Bình luận bản án (bằng cách gửi nội dung vào ô trả lời tại mỗi bản án);

c. Gửi bản án mà mình có được lên mục chia sẻ bản án;

d. Tham gia góp ý để chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam ngày một hoàn thiện.

2.2 Nghĩa vụ của thành viên

a. Không được lợi dụng việc bình luận để thực hiện hành vi xuyên tạc gây ảnh hưởng đến chính trị, vi phạm pháp luật;

b. Tuân thủ thỏa ước của Dân Luật và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Dân Luật

3.1 Nghĩa vụ của Dân Luật

Dân Luật có nghĩa vụ tiếp thu ý kiến, chia sẻ của thành viên để hoàn thiện chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam nhằm phục vụ Cộng Đồng Dân Luật, phụng sự xã hội.

3.2 Quyền của Dân Luật

Dân Luật có toàn quyền xử lý đối với nội dung những bài viết, bình luận của thành viên theo thỏa ước của Dân Luật.

Điều 4: Bình luận và Tạo chủ đề

4.1 Bình luận

Mọi thành viên đều được tham gia bình luận tại tất cả các mục trong chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam

4.2 Tạo chủ đề

Thành viên không được tạo chủ đề mới tại mục Bản án sơ thẩm; Bản án phúc thẩm; QĐ Giám đốc thẩm, Tái thẩm (kể cả Mod và Smod);

Thành viên được đăng bài tại mục Chia sẻ bản án.

Điều 5: Điều khoản miễn trách nhiệm

Bản án tại chuyên mục Bản án Tòa án Việt Nam chỉ có giá trị tham khảo, Dân Luật không chịu trách nhiệm vì sự sai sót bởi lỗi kỷ thuật trong nội dung bản án.

Thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết và bình luận của mình.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                               

 

  •  21302
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…