Thông báo 36-TB/TW về công tác luân chuyển cán bộ

Chủ đề   RSS   
 • #467501 13/09/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1670 lần


  Thông báo 36-TB/TW về công tác luân chuyển cán bộ

  Đây là Thông báo kết luận của Bộ Chính trị được ban hành ngày 19/07/2017, với các nội dung chính như sau:

  - Các địa phương đã bố trí cán bộ luân chuyển theo chủ trương thì tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2016 – 2021; sau khi cán bộ luân chuyển được điều động, bố trí công tác khác thì không bố trí nhân sự thay thế vị trí tăng thêm đó để bảo đảm số lượng cấp phó trở lại theo đúng quy định.

  - Đối với những địa phương chưa bố trí cán bộ luân chuyển theo chủ trương nêu trên thì không tiếp tục thực hiện nữa.

  - Đối với những địa phương thực sự có khó khăn về nguồn cán bộ cần bổ sung cấp phó để thực hiện luân chuyển chuẩn bị nguồn cán bộ nhiệm kỳ tới, Ban tổ chức TW phối hợp với cấp ủy và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng từng chức danh, địa bàn cụ thể, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

  - Các nội dung cần hoàn thiện:

  1. Quy định về luân chuyển cán bộ

  2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

  Mời các bạn xem chi tiết Thông báo 36-TB/TW ngày 19/07/2017 về công tác luân chuyển cán bộ tại file đính kèm.

   
  2522 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận