Thông báo 01/TB-HĐT: Kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

Chủ đề   RSS   
 • #500425 24/08/2018

  MinhPig
  Top 100
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (604)
  Số điểm: 15659
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 547 lần


  Thông báo 01/TB-HĐT: Kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

  Bộ tài chính vừa đưa ra thông báo 01/TB-HĐT về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2018

  Hội đồng thi kiểm toán viên , kế toán viên năm 2018 thông báo về kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên và thi sát hạch đối với người có chứng chỉ  chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài năm 2018, như sau:

  I. THI KIỂM TOÁN VIÊN

  1. đối với người dự thi lần đầu

  1.1. điều kiện dự thi

  - có phẩm chất đạo đứa nghề nghiệp, trung thực,..

  - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư số 91/2017/TT-BTC

  Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi (tháng 09/2018). Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;

  1.2. Môn thi, thời gian thi và hình thức thi

  Thi 7 môn, gồm:

  + 06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

  (1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

  (2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

  (3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

  (4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

  (5) Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

  (6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.

  + 01 môn Ngoại ngữ (trình độ C) của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức: Thi viết trong thời gian 120 phút.

  1.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

  a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai

  b) Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền) và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị;

  b) Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

  c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú;

  d) Bản sao văn bằng, Chứng chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 91/2017/TT-BTC,có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng. Nếu là bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thì phải nộp kèm theo bảng điểm có chứng thực ghi rõ số đơn vị học trình (hoặc tiết học) của tất cả các môn học. Trường hợp người dự thi nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ có ghi rõ ngành học có chứng thực;

  đ) 3 ảnh màu cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem. Trên phong bì, ghi rõ:
  họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi.

  e) Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch - nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3x4 của người đăng ký dự thi.

   

  2. THI KẾ TOÁN VIÊN
   
  2.1. Đối với người dự thi lần đầu:

  2.1.1. Điều kiện dự thi

  a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

  b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, Chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư số 91/2017/TT-BTC.

  c) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán tối thiểu 36 tháng, được tính trong khoảng thời gian từ tháng tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) đến thời điểm đăng ký dự thi (tháng 09/2018). Thời gian công tác thực tế về kiểm toán bao gồm thời gian làm trợ lý kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán, thời gian làm kiểm toán nội bộ tại bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị, thời gian làm kiểm toán tại cơ quan Kiểm toán Nhà nước;

  d) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và chi phí dự thi theo quy định.

  đ) Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 52 của Luật kế toán năm 2015.

  2.1.2. Môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

  Thi 4 môn, thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

  (1) Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

  (2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

  (3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

  (4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

  2.1.3. Hồ sơ dự thi, gồm:

  a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc của Ủy ban nhân dân địa phương nơi cư trú, có dán ảnh màu cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng và đóng dấu giáp lai

  b) Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị;

  b) Bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;

  c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc Uỷ ban nhân dân địa phương nơi cư trú; 

  d) Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán có xác nhận của tổ chức cấp hoặc cơ quan công chứng;

  đ) 3 ảnh màu cỡ 3x4 mới chụp trong vòng 6 tháng và 02 phong bì có dán tem. Trên phong bì, ghi rõ: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận kết quả thi

  e) Thẻ dự thi (Ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Quê quán hoặc Quốc tịch - nếu là người nước ngoài; Số, ngày cấp CMND, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu; Đơn vị công tác) có chữ ký, ghi rõ họ tên và dán ảnh màu cỡ 3x4 của người đăng ký dự thi.

  IV PHƯƠNG THỰC NỘP HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI; CHI PHÍ DỰ THI

  1. Phương thức:

  1.1. Nộp trực tiếp: Tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi

  Thời gian nhận hồ sơ: Từ 08h  ngày 27/8/2018 đến 17h  ngày 21/09/2018 (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ)

  1.2 Nộp hồ so qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dvctt.mof.gov.vn

  Thời gian tiếp nhận: Từ 08h  ngày 27/8/2018 đến 17h  ngày 07/09/2018, Hội đồng thi sẽ thông báo về tính đầy đủ, hợp lễ của hồ sơ trước ngày 14.9/2018

  2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:

  + Đối với người đăng ký dự thi kiểm toán viên; thi sát hạch lấy chứng chỉ kiểm toán viên

  a) Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - Tầng 3 Tòa nhà Dự án - Số 4 Ngõ I Hàng Chuối - Hà Nội; Điện thoại: 024.39724334.

  b) Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (phía Nam) - Phòng 23 Lầu 1 Văn phòng Bộ Tài chính - 138 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39306435.

  + Đối với người đăng ký dự thi kế toán viên; thi sát hạch lấy chứng chỉ kế toán viên

  a) Tại Hà Nội: Văn phòng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam - Tầng 192 đường Giai phóng- Quận Thanh Xuân – Hà Nội  Điện thoại: 024.38686714

  b) Tại TP. Hồ Chí Minh: Văn phòng Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam tại TP.HCM , Tòa nhà Vina giầy, tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng – Quận 3 – TP.HCM  Điện thoại: 028.39310708

  - Hội Kế toán TP.HCM: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 – TP.HCM  điện thoại: 028 39306 727 – 028 39303 908

  3. Chi phí dự thi:

  - Chi phí dự thi kiểm toán viên và kế toán viên: Chỉ tính cho những môn thi đăng ký dự thi theo mức 250.000 đồng (Hai trăm năm mươi nghìn đồng)/1 môn thi.

  - Chi phí dự thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/1 thí sinh.

  Xem chi tiết thông báo để biết thêm thông tin chi tiết về các đối tượng là:

  + Đã có chứng chỉ kế toán viên cho BTC cấp dự thi Chứng chỉ kiểm toán viên

  + Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm thi

  + Thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài

  Cập nhật bởi MinhPig ngày 24/08/2018 05:42:26 CH
   
  4155 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  louispham93 (25/08/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận