Thời hiệu khởi kiện- Luật dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #301228 07/12/2013

  Thời hiệu khởi kiện- Luật dân sự

  1. Ông A bị toà án tỉnh T xử tù oan và bị giam 24 tháng. Ngày 2/4/2003 Toà án nhân dân tối cao đã tuyên ông A vô tội và được quyền khởi kiện đòi Toà án tỉnh T bồi thường thiệt hại với thời hiệu khời kiện là 2 năm tính từ ngày được Toà án tuyên vô tội. Ngày 10/4/2003, khi tham gia đánh cá ngoài biển thì bị bão làm chìm tàu nên ông A đã bị thất lạc tung tích, ngày 10/2/2004 quyết định của Toà án tuyên bố ông A chết có hiệu lực pháp luật. Ngày 10/2/2005 ông A đã trở về và được Toà án tuyên bố huỷ bỏ quyết định tuyên bố chết trước đây.
   Ngày 20/7/2005 ông A đã làm đơn khởi kiện yêu cầu Toà án tỉnh T bồi thường thiệt hại do đã xét xử oan cho ông, nhưng Toà án huyện C đã từ chối thụ lý vì lý do hết thời hiệu khởi kiện. Việc từ chối này đúng hay sai? Vì sao?

   

   
   
  3984 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Chủ đề đã khép lại!