Thời hiệu kháng nghị giám đốc thẩm

Chủ đề   RSS   
 • #377497 03/04/2015

  long49dhkt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/04/2014
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Thời hiệu kháng nghị giám đốc thẩm

  Xin chào quý luật sư

  HIện tại gia đình tôi có vấn đề liên quan tới kháng nghị giám đốc thẩm bản án, mong quý luật sư có thể đưa ra lời giải đáp cho gia đình tôi một việc như sau:

  * Bản án phúc thẩm của tôi có hiệu lực ngày 28/3/2012 -  đến nay là hơn 3 năm.
  * Ngày 18/9/2014 có kháng nghị giám đốc thẩm TANDTC và công văn đến địa phương CCTHA là ngày 30/10/2014 yêu cầu CCTHA tạm đình chỉ bản án nói trên cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm nhưng CCTHA không ra văn bản dừng vì mọi việc thi hành án đã hoàn tất (đấu giá thành và bàn giao tài sản sang tên QSD đất cho người mua trúng đấu giá xong)

  Xin hỏi:

  1) Theo công văn đến là ngày 30/10/2014 đến nay đã hơn 5 tháng mà không thấy xét xử giám đốc thẩm thì thời hiệu xét xử có còn hiệu lực hay không? và thời gian kháng nghị giám đốc thẩm là bao lâu?

  2) Nay đã hơn 3 năm - Vậy bản án ngày 28/3/2012 có bị kháng nghị nữa hay không?

  Mong được sự quan tâm, phúc đáp bằng lời giải của quý luật sư. Xin trân trọng cảm ơn!

  Cập nhật bởi long49dhkt ngày 03/04/2015 07:30:46 CH
   
  70099 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #377614   04/04/2015

  Cuonglawyer
  Cuonglawyer
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/06/2011
  Tổng số bài viết (7332)
  Số điểm: 46544
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 2764 lần
  Lawyer

  Chào bạn!

  Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp trả lời bạn như sau:


  Theo quy định tại Điều 288 Bộ luật tố tụng dân sự thì thời hiệu kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật là 03 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

  Trường hợp của gia đình bạn đang được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm thì mới có văn bản tạm dừng thi hành án. Sau khi tạm dừng thi hành án thì có thể có kháng nghị giám đốc thẩm hoặc không kháng nghị. Nếu có kháng nghị thì sẽ họp hội đồng thẩm phán để xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu không chấp nhận thì cũng có văn bản trả lời.

  Do lượng đơn thư khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm nhiều nên có nhiều vụ án quá hạn nhưng vẫn được xem xét giiar quyết. 

  Điều 283. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

  Bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm khi có một trong những căn cứ sau đây:

  1. Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;

  2. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng;

  3. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

  Căn cứ vào quy định của  “Điều 284 Bộ luật Tố tụng dân sự sửa đổi năm 2011 quy định về phát hiện bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm như sau:

  1. Trong thời hạn một năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với những người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 285 của Bộ luật này để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

  2. Trường hợp Tòa án, Viện kiểm sát hoặc cá nhân, cơ quan, tổ chức khác phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản cho người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 285 của Bộ luật này.”

  Điều 284a quy định về đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm:

  1. Đơn đề nghị phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị;

  b) Tên, địa chỉ của người đề nghị;

  c) Tên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm;

  d) Lý do đề nghị, yêu cầu của người đề nghị;

  đ) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu và phần cuối đơn.

  2. Người đề nghị phải gửi kèm theo đơn bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho người yêu cầu của mình là có căn cứ.

  3. Đơn đề nghị và tài liệu, chứng cứ được gửi cho người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 285 của Bộ luật này.

  Điều 284b quy định thủ tục nhận và xem xét đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm như sau:

  1. Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị do đương sự nộp trực tiếp tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc gửi qua bưu điện và phải ghi vào sổ nhận đơn. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại Tòa án, Viện kiểm sát hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

  2. Tòa án, Viện kiểm sát nhận đơn đề nghị phải cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự.

  3. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm có trách nhiệm phân công cán bộ tiến hành nghiên cứu đơn, hồ sơ vụ án, báo cáo người có quyền kháng nghị xem xét, quyết định. Trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản cho đương sự biết.

  4. Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục tiếp nhận, xử lý đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm.”

  Điều 285 quy định về người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm:

  1. Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án các cấp, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.

  2. Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp huyện.

  Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại Điều 288 như sau:

  1. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quyền kháng nghị trong thời hạn ba năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có các điều kiện sau đây thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm hai năm, kể từ ngày kết thời hạn kháng nghị:

  a) Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định tại khoản 1 Điều 284 của Bộ luật này và sau khi hết thời hạn kháng nghị quy định tại khoản 1 Điều này đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị;

  b) Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 283 của Bộ luật này, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.”

  Căn cứ theo Điều 284 thì thời hạn bạn được gửi đơn yêu cầu người có thẩm quyền kháng nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là 01 năm; Điều 288 thì thời hạn kháng nghị của người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm là 3 năm (khoản 1) hoặc 5 năm (theo quy định của khoản 2);

  Thạc sĩ, luật sư: ĐẶNG VĂN CƯỜNG - ĐT: 0977999896 - http://trungtamtuvanphapluat.vn

  Địa chỉ: Văn phòng luật sư Chính Pháp, Số 65b phố Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

  - Điện thoại/Fax:0437.327.407

  -Gmail: LuatsuChinhPhap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - https://www.facebook.com/luatsuchinhphap

  I. DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CHÍNH PHÁP:

  Tranh tụng + Tư vấn + Đại diện ngoài tố tụng + Soạn thảo văn bản. Cụ thể như sau:

  1. Luật sư bào chữa, tranh tụng trong các vụ án: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hành chính, Kinh doanh, thương mại;

  2. Luật sư thay mặt khách hàng: làm người đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và Đại diện ngoài tố tụng để giải quyết các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực pháp lý; Thương thuyết, Đàm phán hợp đồng; Thu hồi các khoản nợ khó đòi...

  3. Luật sư tư vấn pháp luật: Trực tiếp, bằng văn bản hoặc Email cho các tố chức, cá nhân đối với mọi lĩnh vực pháp luật. Tư vấn theo vụ việc hoặc tư vấn pháp luật thường xuyên cho Doanh nghiệp. Tư vấn thường xuyên cho các Báo điện tử trong mục Giải đáp pháp luật và Dịch vụ luật sư riêng.

  4. Luật sư thực hiện thủ tục hành chính trọn gói: Đăng ký kinh doanh; Xin cấp GCN QSD đất lần đầu, Khai nhận di sản thừa kế, Đăng ký sang tên khi mua bán, chuyển nhượng BĐS, Chuyển mục đích sử dụng đất...

  5. Luật sư soạn thảo: Hợp đồng, Di chúc, Đơn thư và các văn bản pháp lý khác theo yêu cầu.

  II. TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ cho mọi đối tượng (Liên hệ ngoài giờ hành chính):

  1. Hình thức tư vấn miễn phí:

  Luật sư Đặng Văn Cường thường xuyên tư vấn pháp luật miễn phí qua 3 hình thức:

  - Điện thoại: 0977.999.896

  - Gmail: Luatsuchinhphap@gmail.com

  - Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn

  - Website: http://trungtamtuvanphapluat.vn

  - https://www.facebook.com/cuongluatsuchinhdai

  2. Thời gian tư vấn pháp luật miễn phí: Từ 19h-21h hàng ngày và cả ngày Thứ 7 + Chủ nhật

  III. BÀO CHỮA MIỄN PHÍ:

  Ths. Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội thường xuyên bào chữa miễn phí cho các đối tượng là: Người chưa thành niên; Người nghèo, Thân nhân liệt sĩ và Người có công với cách mạng.

  Văn phòng luật sư Chính Pháp cần tuyển dụng: Luật sư và Cộng tác viên làm việc tại Hà Nội và trưởng Chi nhánh ở các tỉnh Phía Bắc.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Cuonglawyer vì bài viết hữu ích
  luatsuKhucQuyen (14/02/2020)
 • #513889   19/02/2019

  Giám đốc thẩm tái thẩm

  Hơn 5 năm chưa nhận được quyết định. Vậy phải chờ bao lâu ?
   
  Báo quản trị |  
 • #513995   20/02/2019

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10253)
  Số điểm: 58473
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4195 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Trong trường hợp chờ đợi quá lâu nhưng ko hiểu vi sao không thấy tăm hơi thì phải đích thân đền nơi đó để xin vào gặp cán bộ, lãnh đạo hay tiếp dân hỏi thông tin xem thế nào nhé.

  thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/05/2020)
 • #544749   29/04/2020

  ilovecuong
  ilovecuong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  chào luật sư 

  em tên mạnh cường ở đồng tháp 

  em có vấn đề cần luật sư tư vấn bản án dân sự  tranh chấp đất có hiệu lưc ngày 1/1/ 2019

  em nôp đơn đề nghị giám đốc thẩm ngày 1/2/2019 (có biên lai)

  em rút đơn  đề nghị 1/6/2019 vì chưa đủ chứng cứ

   tháng 2/2020 em nôp đơn lại (có biên lai)

  20/4/2020 nhân được thông báo của  tòa án cấp cao tphcm gởi đơn về nội dung ghi hết hiệu lưc giám đốc thẩm vì thời hiêu đã hết

  vậy em phải làm sao cho đúng thưa luật sư. xin hãy

  cho em một  lời khuyên

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ilovecuong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/05/2020)
 • #545229   01/05/2020

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10253)
  Số điểm: 58473
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4195 lần
  Lawyer

  Chào em.

  Tại khoản 1 điều 327 Bộ luật tố tụng dân sự có quy định:

  Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, nếu phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đó thì đương sự có quyền đề nghị bằng văn bản với người có thẩm quyền kháng nghị quy định tại Điều 331 của Bộ luật này để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

  Như vậy, bản án có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019 thì thời hiệu để em làm đơn đề nghị giám đốc thẩm là đến ngày 31/12/2019. 

  Ngày 1/2/2019 em có đơn đề nghị giám đốc thẩm nhưng đến ngày 1/6/2019 em có đơn xin rút lại đơn đã gời thì xem như chưa có đơn đề nghị giám đốc thẩm. Tháng 2/2020 em lại nộp đơn lại thì thời hiệu của em đã hết nên TAND cấp cao tại Tp. HCM thông báo như vậy là đúng luật em nhé.

  TRong trương hợp này, quyền đề nghị giám đốc thẩm của em không còn nhưng em vẫn có quyền đề nghị tái thẩm vụ án nếu xuất hiện những tình tiết mới có khả năng làm thay đổi nội dung vụ án thi em làm đơn xin tái thẩm nhé. Trường hợp không có cơ sở xin tái thẩm thì em phải chấp hành bản án đã có hiệu lực và thỏa thuận trong quá trình thi hành án chứ không có cách nào khác.

  Thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/05/2020) ilovecuong (22/05/2020)
 • #546658   22/05/2020

  ilovecuong
  ilovecuong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  cho em hỏi thêm  em có chứng cứ mới làm thay đổi  toàn bộ nội dung bản án,và những chứng cứ   hội đồng thảm phán đã bỏ qua dẫn đến vụ án đi theo hướng khác

   - đất gia đình em là đát cấp .cho hộ gia đình chính sách gia đình có công cách mạng   có chứng cứ kèm theo như huân huy chương do đại tướng võ nguyên giáp,và chủ tịch nước tặng thẻ thương binh 

  chich lục hồ sơ địa chính tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh ,nguồn gốc là đất cấp có 4 cận rõ ràng

  trong bản án sơ thẩm, phúc thẩm  đều cho là gia đình em lấn chiếm

  về án phí gia đình em phải chịu là 40.000.000. vây em có thể làm đơn gời tòa cấp cao làm kháng nghị cho em đươc không và thời gian kháng nghị 1 năm của em đã hết trong khi đó bản án sai đặc biệt nghiêm trong

  như chứng cứ thương bình, gia đình chính sách  có xác nhận của phòng thương binh xã hội huyên em cung cấp cho tòa  bị lấy ra  không đề cập đến

  rất mong luật sư cho em một tư vấn đúng

   

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ilovecuong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/05/2020)
 • #546705   22/05/2020

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10253)
  Số điểm: 58473
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4195 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu bạn có chứng cứ mới có khả năng làm thay đổi hoàn toàn bản chất vụ án mà cấp sơ thẩm, phúc thẩm chưa hề biết đến chứng chứ này thì bạn cần làm đơn xin tái thẩm bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định để được giải quyết nhé.

  Thân mến

   

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/05/2020)
 • #548175   01/06/2020

  ilovecuong
  ilovecuong

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2014
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 3 lần


  em cảm ơn luật sư.cho em hỏi là luật pháp có quy định thời gian tái thẩm là bao nâu

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ilovecuong vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2020)
 • #548286   02/06/2020

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10253)
  Số điểm: 58473
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4195 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Theo quy định tại điều 355 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm là 01 năm kể từ ngày người có quyền kháng nghị biết được căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.

  Thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2020)
 • #559816   01/10/2020

  minhtu8bis
  minhtu8bis

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/10/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào luật sư

  Em có nôp đơn kiến nghị giám đốc thẩm ngày 23/10/2019 có biên nhận. Đến ngày 23/3/2020 em nhận đươc giấy xác nhận cũa tóa án nhân dân cấp cao tphcm nói sẽ tiến hành xem xét giải quyết đơn kiến nghị mà cho đến hôm nay em chưa có thấy tòa thông báo gì nữa. Giờ em phải làm gi nhờ luật sư chỉ giúp em

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhtu8bis vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/10/2020)
 • #559971   05/10/2020

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10253)
  Số điểm: 58473
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4195 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Ban nộp đơn kiến nghị giám đốc thẩm ngày 23/10/2019 và đến ngày 23/3/2020 nhận được giấy xác nhận của TAND cấp cao tại TP. HCM xác nhận đã nhận được đơn kiến nghị giám đốc thẩm của bạn và đang xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng. Vậy bạn cứ tiếp tục chờ TA sẽ thông báo tiếp việc có chấp nhận hay không chấp nhận đơn kiến nghị của bạn.

  Thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/10/2020)
 • #560128   09/10/2020

  Tôi có Đơn Đề nghị Giám Đốc Thẩm , Nay VKSND TC có giấy xác nhận đơn đề nghị GĐT  Do kết quả vụ án không khách quan ,không theo quy định tố tụng và sai quy định pháp luật (BLTTDS ,Luật đất đai và những quy định khác .Do bản án đã có hiệu lực pháp luật ,để được kháng nghị và Giám đốc thẩm .Do bản thân tôi người dân chỉ tìm hiểu chứ không nắm bắt được đầy đủ do vậy Luật sư có thể giúp tôi đề công việc hiệu quả ,Thành thật cảm ơn VP Luật sư 

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quang93_pctrinh@yahoo.com.vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/10/2020)
 • #560824   22/10/2020

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10253)
  Số điểm: 58473
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4195 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Nếu bạn có nhu cầu xin kháng nghị giám đốc thẩm thì bạn có thể tìm đến một văn phòng luật sư mà bạn tin tưởng để xin đượchỗ trợ, trợ giúp pháp lý. Văn phòng luật sư sẽ xem lại hồ sơ, bản án để quyết định có  hỗ trợ bạn thủ tục xin kháng nghị giám đốc thẩm hay không nhé.

  Thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
 • #562803   17/11/2020

  chào luật sư!

  Cho em hỏi trong quy định của luật Tố tụng hành chính 2015, Có trường hợp thời hạn kháng nghị theo thủ tục tái thẩm dài hơn so với thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm không ạ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duyentran367@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/11/2020)
 • #562899   18/11/2020

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (10253)
  Số điểm: 58473
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4195 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Những vấn đề này bạn đang học thì phải tự nghiên cứu để mau chóng tiến bộ nhé.

  Thân

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn NguyenNhatTuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/11/2020)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư ĐẶNG VĂN CƯỜNG, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VP số 65B phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mobile: 0977.999.896 - 046.2929.386. Fax: 0437.327.407

Gmail: :LuatSuChinhPhap@gmail.com. Website: http://luatsuchinhphap.hanoi.vn