Thời hạn tối đa người sử dụng lao động phải giải quyết cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #528991 25/09/2019

  Thời hạn tối đa người sử dụng lao động phải giải quyết cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

  Kính chào Luật sư:

  Đề nghị Luật sư cho tôi biết có văn bản nào quy định trong thời gian tối đa bao lâu kể từ khi nhận được đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động (hợp đồng lao động không xác định thời hạn), thì người sử dụng lao động phải ra quyết định cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không ạ?

  Xin cảm ơn Luật sư.

   
  618 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn congdoanduongsatvn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #530184   01/10/2019

  Linhngo99
  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 226 lần


  Chào bạn,

  Căn cứ khoản 2, Điều 37 Bộ Luật Lao động 2012, quy định như sau:

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

  a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

  b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

  c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

  3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

  Theo đó người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn ngay cả khi không có lý do chính đáng mà chỉ cần thực hiện nghĩa vụ thông báo trước 45 ngày

  sau thời hạn 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định trên thì tối đa 7 ngày người lao động phải ra quyết định nghỉ việc cho người lao động theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật lao động 2012.

  Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

  1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

  3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

  4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

  Vậy nên sau thời hạn thông báo trước cho người sử dụng lao động là 45 ngày, thì sau 7 ngày công ty phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho người lao động và ra quyết định nghỉ việc cho người lao động. Trừ trường hợp đặc biệt thì không được quá 30 ngày theo quy định.

   
  Báo quản trị |