Thời hạn tôi đa cho Hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #249382 19/03/2013

  Thời hạn tôi đa cho Hợp đồng lao động

  Xin chào Luật sư

  Xin Luật sư cho biết  thời hạn tối đa của hợp đồng lao động được ký giữa một Công ty Cổ  phần với một cá nhân không đóng bảo hiểm.

  Cảm ơn Luật sư.

  Phan Thị Tuấn Lan

   

   

   

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  3093 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận