THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ NĂM 2013

Chủ đề   RSS   
 • #251723 29/03/2013

  tuvanhale
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2011
  Tổng số bài viết (232)
  Số điểm: 2036
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 135 lần


  THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ NĂM 2013

  THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ NĂM 2013

   Bản softcopy tiện dụng có thể tải về từ Hướng dẫn khởi nghiệp

  Tháng 1 năm 2013

  Ngày 10

  • Thuế môn bài năm 2013
  • Tờ khai thuế Môn bài

  Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:

  • Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
  • Thay đổi vế vốn
  • Thay đổi cơ quan quản lý thuế

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012
  • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012

  Thuế TNCN quý IV/2012

  Ngày

  31

  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012
  • Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012

  Tháng 2 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013

  Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 1/2013 đến ngày 20/08/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Tháng 3 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013
  • Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 2/2013 đến ngày 20/09/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Ngày

  30

  • Báo cáo tài chính năm 2012
  • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012

  Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012

  Tháng 4 năm 2013

  Ngày 20

  Báo cáo thuế:

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013

  Thuế:

  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013
  • Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 3/2013 đến ngày 20/10/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Thuế GTGT tháng 6/2012
  • Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013: hoãn nộp đến 30/10/2013 đối với doanh nghiệp

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013
  • Thuế TNCN  Quý I/2013
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013

  Tháng 5 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013

  Tháng 6 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013

  Tháng 7 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013
  • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2013

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013
  • Thuế TNCN  Quý II/2013
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013
  • Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013 được giãn nộp đến  30/10/2013

  Tháng 8 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013
  • Thuế GTGT tháng 1/2013

  Tháng 9 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013
  • Thuế GTGT tháng 2/2013

  Tháng 10 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013
  • Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013
  • Thuế GTGT tháng 3/2013

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013
  • Thuế TNCN  Quý III/2013
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
  • Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
  • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I, Quý II năm 2013 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Tháng 11 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013

  Tháng 12 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013

  Tháng 1 năm 2014

  Ngày 10

  • Thuế môn bài năm 2014
  • Tờ khai thuế Môn bài

  Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:

  • Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
  • Thay đổi vế vốn
  • Thay đổi cơ quan quản lý thuế

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013
  • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013
  • Thuế TNCN quý IV/2013

  Ngày

  31

  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
  • Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
  • Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Tháng 2 năm 2014

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014

  Tháng 3 năm 2014

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2014
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014

  Ngày

  30

  • Báo cáo tài chính năm 2013
  • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013
  • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013
  • Thuế TNDN năm 2013
  • Thuế TNCN năm 2013

   

   

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 03/08/2014 12:59:19 CH

  Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê - Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp NHANH-GỌN-HIỆU QUẢ

  P.2104, Khu A, Cao ốc M3-M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

  ĐT: 04.6273.8033 - Hotline: 091 206 3384 www.hale.com.vn

   
  67498 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #254083   09/04/2013

  velvet15
  velvet15

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/04/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Lịch nộp báo cáo thuế năm 2013

  Tháng 1:

  Trước ngày 05 tháng 01 hàng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo định kỳ cả năm về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển lao động.

  Báo cáo theo mẫu 4 ban hành kèm theo Thông tư20/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động.

  -Ngày 20/1 là hạn cuối nộp tờ khai thuế GTGT của tháng 12 năm trước kèm theo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào,Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có). Căn cứ vào tờ khai nộp thuế GTGTphải nộp vào tài khoản  ngân hàng của chi cục thuế.Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  -Ngày 20/1 hạn cuối nộp tờ khai thuế thu nhập các nhân khấu trừ (của tháng 12 năm trước ) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số02/KK-TNCN. Trường hợp hàng tháng tổ chức, cá nhân trả thu nhập có tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ theo từng loại tờ khai thấp hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được khai, nộp tờ khai thuế theo quý. Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp số tiền thuế phải nộp khi đã khấu trừ của người lao động.

  -Chậm nhất là ngày 30/1,phải thu của đối tượng nộp thuế thu nhập từ tiền lương tiền công 02 bản đăng kí người phụ thuộc được giảm trừ gia cản theo mẫu số16/DK-TNCN

  -Ngày 31/1 hạn cuối nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2012 mẫu BC26/HD Phụ lục 3.9 Thông tư 153/2010 TT-BTC

  -Ngày 31/1 hạn cuối nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước và thuế TNDN quý IV năm trước .

  - Ngày 31/1 hạn cuối nộp Thuế Môn bài của năm hiện hành

  Thuế Môn bài  (Ch np tin không cn np t khai theo NĐ 106 v qun lý thuế)

  Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

  Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm

  Năm 2013 các tổ chức kinh tế (doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh là chi nhánh cửa hàng, cửa hiệu) nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo 4 mức như sau:

  - 3 triệu đồng/năm với mức vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng

  - 2 triệu đồng/năm với mức vốn đăng ký từ 5 – 10 tỷ đồng

  - 1,5 triệu đồng/năm với mức vốn đăng ký từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng

  - 1 triệu đồng/năm với mức vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng.

   

  Tháng 2

  -         Ngày 20/2 là thời hạn nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Tháng 3

  -         Ngày 20/3 là thời hạn cuối nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  -         Chậm nhất là ngày 30/03 nộp Báo cáo Tài chính năm trước ( Nộp ở Chi cục thuế 2 bộ,nộp ở phòng thống kê quận, sở Kế hoạch đầu tư TP)

  -          Quyết toán thuế TNCN năm trước. Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định cụ thể sau:

  a) Hồ sơ khai quyết toán thuế bao gồm:

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê chi tiết sau:

  + Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân có ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, không phân biệt thu nhập đã đến mức phải nộp thuế hay chưa phải nộp thuế.

  + Bảng kê thu nhập từ tiền lương, tiền công trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động theo mẫu số 05B/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

  -  Quyết toán  thuế TNDN năm trước

  Một bộ hồ sơ Quyết toán thuế theo QĐ48 bao gồm:
  – Báo cáo tài chính: 2 bộ (1 bô nộp phòng Thống Kê, 1 bộ lưu):
  + Bảng cân đối kế toán B01DNN
  + Kết quả kinh doanh B02-DNN
  + Bảng thuyết minh Báo cáo tài chính B09-DNN
  + Bảng cân đối tài khoản F01-DNN
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BO-DNN
  – Quyết toán : 2 bộ (1 bộ nộp Chi cục thuế quản lý , 1 bộ lưu):
  + Tờ khai quyết toán thuế (03/TNDN)
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh PL03-1A
  + Bảng cân đối tài khoản F01-DNN
  + Bảng kê tình hình nộp thuế (I 23)

  Tháng 4

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, Báo cáo sử dụng hóa đơn quý ,Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  -         Chậm nhất là ngày 30/04 nộp :

  -         Hồ sơ khai Thuế TNDN tạm tính Quý I và nộp. Hồ sơ bao gồm Tờ khai mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 áp dụng đối với NNT thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hoá đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

  -         Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I/2013 mẫu BC26/HD Phụ lục 3.9 Thông tư 153/2010 TT-BTC

  -         Tờ khai thuế TNCN tạm tính theo mẫu số08/KK-TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn chứng từ và nôp số thuế đã xác định.

  Tháng 5

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  -         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Tháng 6

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  -         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Tháng 7

  Trước ngày 05 tháng 7 người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển lao động

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công,Báo cáo sử dụng hóa đơn quý ,Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  -         Chậm nhất là ngày 31/07 nộp :

  -         Hồ sơ khai Thuế TNDN tạm tính Quý II và nộp. Hồ sơ bao gồm Tờ khai mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 áp dụng đối với NNT thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hoá đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

  -         Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý II/2013 mẫu BC26/HD Phụ lục 3.9 Thông tư 153/2010 TT-BTC

  -         Tờ khai thuế TNCN tạm tính theo mẫu số08/KK-TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn chứng từ và nôp số thuế đã xác định.

  Tháng 8

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  -         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Tháng 9

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  -         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Tháng 10

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công , Báo cáo sử dụng hóa đơn quý .Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  -         Chậm nhất là ngày 31/10 nộp :

  -         Hồ sơ khai Thuế TNDN tạm tính Quý III và nộp. Hồ sơ bao gồm Tờ khai mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 áp dụng đối với NNT thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hoá đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế.

  -         Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý III/2013 mẫu BC26/HD Phụ lục 3.9 Thông tư 153/2010 TT-BTC

  -         Tờ khai thuế TNCN tạm tính theo mẫu số08/KK-TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện chế độ kế toán hoá đơn chứng từ và nộp số thuế đã xác định.

  Tháng 11

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  -         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Tháng 12

  -         Chậm nhất là ngày 20 phải nộp tờ khai và thuế GTGT, tờ khai và thuế TNCN khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

  -         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn velvet15 vì bài viết hữu ích
  duytambinh (15/07/2013) daucua001 (27/02/2014)
 • #254223   10/04/2013

  nhocrua710
  nhocrua710

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/03/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


   

  Thuế Môn bài  (Ch np tin không cn np t khai theo NĐ 106 v qun lý thuế)

  Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

   

  Cho mình hỏi này là quyết định hay thông tư nào .

  Hôm qua mình làm hồ sơ ban đầu . Ngày bắt đầu là 22/3 mình lên cục thuế quận 12 ngày 9/3 . Bên đó bảo mình nộp trể thuế môn bài . Bạn nào hướng dẫn dùm mình 

   
  Báo quản trị |  
 • #254239   10/04/2013

  Ngoankt
  Ngoankt
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Bến Tre, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4309
  Cảm ơn: 206
  Được cảm ơn 199 lần


  nhocrua710 viết:

   

  Thuế Môn bài  (Ch np tin không cn np t khai theo NĐ 106 v qun lý thuế)

  Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

   

  Cho mình hỏi này là quyết định hay thông tư nào .

  Hôm qua mình làm hồ sơ ban đầu . Ngày bắt đầu là 22/3 mình lên cục thuế quận 12 ngày 9/3 . Bên đó bảo mình nộp trể thuế môn bài . Bạn nào hướng dẫn dùm mình 

  Chào Bạn!

   

  Điều 15. Khai thuế môn bài ( Theo thông tư28/2011/TT-BTC )

  2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

  - Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

  - Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

  3. Hồ sơ khai thuế Môn bài là Tờ khai thuế Môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư này.

  Bạn làm theo hướng dẫn

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Ngoankt vì bài viết hữu ích
  duytambinh (15/07/2013)
 • #255533   16/04/2013

  hoanghuythuan
  hoanghuythuan

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Lịch nộp báo cáo thuế năm 2013

  Gửi các bạn lịch nộp báo cáo thuế năm 2013 giúp các bạn học làm báo cáo thuế một cách hiệu quả nhất.

  Tháng 1 năm 2013

  Ngày 10

  • Thuế môn bài năm 2013
  • Tờ khai thuế môn bài năm 2013 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012
  • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012
  • Thuế TNCN quý IV/2012

  Ngày

  31

  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012
  • Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012

  Tháng 2 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013
     

  Tháng 3 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013

  Ngày

  30

  • Báo cáo tài chính năm 2012
  • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012
  • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012
  • Thuế TNDN năm 2012

  Tháng 4 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013
  • Thuế TNCN Quý I/2013
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013
  • Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013
  • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2012 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Tháng 5 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013

  Tháng 6 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc bi��t, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013

  Tháng 7 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013
  • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2013

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013
  • Thuế TNCN Quý II/2013
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013
  • Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013
  • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2012 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Tháng 8 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013

  Tháng 9 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013

  Tháng 10 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013
  • Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013
  • Thuế TNCN Quý III/2013
  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
  • Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
  • Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2012 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Tháng 11 năm 2013

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013

  Tháng 12 năm 2012

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2012
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2012

  Tháng 1 năm 2014

  Ngày 10

  • Thuế môn bài năm 2014
  • Tờ khai thuế môn bài năm 2014 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013
  • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013

  Ngày

  30

  • Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013
  • Thuế TNCN quý IV/2013

  Ngày

  31

  • Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
  • Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
  • Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Tháng 2 năm 2014

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014
     

  Tháng 3 năm 2014

  Ngày 20

  • Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013
  • Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013

  Ngày

  30

  • Báo cáo tài chính năm 2013
  • Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013
  • Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013
  • Thuế TNDN năm 2013
  • Thuế TNCN năm 2013

   

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 03/08/2014 12:58:45 CH

  học thực hành kế toán tại kế toán hà nội là địa chỉ học kế toán tốt nhất hà nội

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hoanghuythuan vì bài viết hữu ích
  duytambinh (15/07/2013) HAOCHU (07/10/2013)
 • #330702   28/06/2014

  chị có lịch THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014 chưa vậy!

  Em trước em quên không nộp tờ khai mẫu 08/MST về kê khai tài khoản ngân hàng giờ em mới nộp thì có bị chi cục thuế phạt không ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #330979   01/07/2014

  tuvanhale
  tuvanhale
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/08/2011
  Tổng số bài viết (232)
  Số điểm: 2036
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 135 lần


  sachhanoinet viết:

  chị có lịch THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014 chưa vậy!

  Em trước em quên không nộp tờ khai mẫu 08/MST về kê khai tài khoản ngân hàng giờ em mới nộp thì có bị chi cục thuế phạt không ạ

  Em xem tại Thời hạn cần lưu ý nhé. Nộp chậm mẫu 08/MST thì sẽ bị phạt thôi em, em nên liên hệ trực tiếp cán bộ thuế để có thể có tình tiết giảm nhẹ

  Công ty TNHH Tư vấn Hà Lê - Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp NHANH-GỌN-HIỆU QUẢ

  P.2104, Khu A, Cao ốc M3-M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

  ĐT: 04.6273.8033 - Hotline: 091 206 3384 www.hale.com.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #404728   31/10/2015

  Nganganganga
  Nganganganga

  Sơ sinh

  Hưng Yên, Việt Nam
  Tham gia:15/10/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nộp báo cáo thuế quý 3/2015 vào ngày 31/10 có bị chậm nộp không? Có bị phạt không các A/C

   
  Báo quản trị |  
 • #404731   31/10/2015

  TungNhiYB
  TungNhiYB

  Female
  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2013
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo TT 166/2013/TT-BTC, bạn có thể bị áp dụng 2 khung hình phạt sau: 

  + Phạt cảnh cáo (nộp chậm từ 1-5 ngày): Nếu có tình tiết giảm nhẹ

  + Phạt 700.000đ (nộp chậm từ 1-10 ngày) 

  • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: Phạt tối thiểu 400.000đ
  • Nếu có tình tiết nặng: Phạt tối đa 1.000.000đ

   

  Cập nhật bởi TungNhiYB ngày 31/10/2015 03:52:22 CH
   
  Báo quản trị |