Thời hạn nộp BCTC và hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 2017 là ngày 02/4/2018

Chủ đề   RSS   
 • #487776 23/03/2018

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24678
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 697 lần
  SMod

  Thời hạn nộp BCTC và hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 2017 là ngày 02/4/2018

  Tổng cục Thuế vừa có Thông báo về thời hạn nộp BCTC và hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 2017 , đồng thời là việc nâng cấp các ứng dụng HTKK. Cụ thể:
   
  1. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính
   
  Thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 là ngày 31/3/2018. Tuy nhiên, do ngày 31/3/2018 là ngày nghỉ theo quy định nên thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 là ngày thứ 2 (02/4/2018). Đề nghị Quý Doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai thuế, Báo cáo tài chính đúng thời hạn quy định.
   
  2. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2
   
  -   Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính:
   
   
        + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.
   
        + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.
   
        + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.
   
         + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
   
  -     Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:
   
  + Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT
   
     + Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT
   
     + Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN,  03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04
   
        + Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT
   
        + Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT
   
        + Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
   
     + Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN
   
         + Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT
   
  -         Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:
   
         Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:
   
         + Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01
   
        + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02
   
        + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03
   
         + Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04
   
  -     Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax):
   
        + Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).
   
         + Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.
   
         + Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.
   
  3. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.4
   
            Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên.
   
            Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.
  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 23/03/2018 04:58:42 CH
   
  6868 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận