DanLuat 2015

Thời hạn nộp Báo cáo thuế trong năm 2015

Chủ đề   RSS   
 • #373282 10/03/2015

  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4652)
  Số điểm: 30928
  Cảm ơn: 603
  Được cảm ơn 1085 lần


  Thời hạn nộp Báo cáo thuế trong năm 2015

  I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2015:

   

  1. Đối với DN mới thành lập:

  - Nếu chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.

   

  2. Đối với DN đã và đang hoạt động:

  Nếu DN không thay đổi vốn kinh doanh, không thay đổi mức thuế môn bài phải nộp thì các bạn chỉ cần nộp tiền thuế môn bài năm 2015 mà không cần phải lập tờ khai thuế Môn bài.

  - Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2015 là 30/1/2015.

   

  Nếu DN thay đổi Vốn đăng ký kinh doanh làm thay đổi mức thuế Môn bài phải nộp thì các bạn phải lập tờ khai thuế Môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho năm tiếp theo

  - Hạn cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

   

  II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2014:

   

  Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

   

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015 là ngày 20/2/2015.

   

  2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

  VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2015 là ngày 30/4/2015.

   

  3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

   

  4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

   

  5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi),kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

  VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2015

   

  6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

   

  III. LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2015 CHI TIẾT:

   

  Tháng

  Thời hạn nộp

  Dành cho DN

  nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

  Dành cho DN

  nộp Thuế GTGT theoTháng

  1

  20/1/2015  

  Tờ khai Thuế GTGT T12/2014


  Tờ khai Thuế TNCN T12/2014 (nếu có)

   

  30/1/2015

   

   

   

   

   

  Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014


  Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014 (nếu có)


  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014


  Nộp thuế môn bài năm 2015

  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014


  Nộp thuế môn bài năm 2015

  2

  20/2/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT T1/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)

  3

  20/3/2015  

  Tờ khai Thuế GTGT T2/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)

   

   

  30/3/2015

   

   

  Quyết toán Thuế TNDN năm 2014


  Quyết toán Thuế TNCN năm 2014


  Báo Cáo Tài Chính năm 2014

  Quyết toán Thuế TNDN năm 2014


  Quyết toán Thuế TNCN năm 2014


  Báo Cáo Tài Chính năm 2014

   

  4

  20/4/2015  

  Tờ khai Thuế GTGT T3/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T3/2015 (nếu có)

  30/4/2015

   

   

   

  Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2015


  Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2015 (nếu có)


  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015

  5

  20/5/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT T4/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có)

  6

  20/6/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT T5/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)

  7

  20/7/2015  

  Tờ khai Thuế GTGT T6/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)

  30/7/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2015


  Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2015 (nếu có)


  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015

  8

  20/8/2105

   

  Tờ khai Thuế GTGT T7/2015 (nếu có)


  Tờ khai Thuế TNCN T7/2015 (nếu có)

  9

  20/9/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT T8/2015 (nếu có)


  Tờ khai Thuế TNCN T8/2015 (nếu có)

  10

   

  20/10/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT T9/2015

  Tờ khai Thuế TNCN T9/2015 (nếu có)

   

  30/10/2015

   

   

  Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2015


  Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2015 (nếu có)


  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015

  Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015


  BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015

  11

  20/11/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT T10/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T10/2015 (nếu có)

  12

  20/12/2015

   

  Tờ khai Thuế GTGT T11/2015


  Tờ khai Thuế TNCN T11/2015  (nếu có)

   

  Nguồn: http://ketoanthienung.org/

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 07/01/2016 11:09:37 CH
   
  17575 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn TRUTH vì bài viết hữu ích
  tucansg (16/03/2015) thuyanb1kt (11/03/2015) dinhmai6472 (11/03/2015) thoa1006 (11/03/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-