Thời hạn miễn giảm thuế tính như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #453242 10/05/2017

  Thời hạn miễn giảm thuế tính như thế nào?

  Chào luật sư, mình có vấn đề muốn hỏi như sau:

  Theo Điều 19 và Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp bên mình được Miễn thuế TNDN 4 năm đầu và giảm những năm tiếp sau.
  Công ty bên mình thành lập ngày 26/11/2015, vậy thì bên mình được miễn thuế 4 năm là 4 năm nào:
  - Miễn thuế 2016, 2017, 2018, 2019 (Tháng 11 và 12/2015 tính vào năm tài chính 2016)

  - Miễn thuế 2015, 2016,2017,2018 (Tháng 11 và 12/2015 tính là 1 năm)

  - Miễn thuế từ 26/11/2015 đến 25/11/2018 (Tính theo ngày, năm 2018 thì từ 25/11/2018 về trước thì miễn thuế, sau 25/11/2018 thì không miễn thuế)

  Chân thành cám ơn luật sư !
   

   
  2389 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận