Thời hạn hoan thuế khi giải thể công ty

Chủ đề   RSS   
  • #357867 20/11/2014

    Thời hạn hoan thuế khi giải thể công ty

     Thưa Luật sư! Công ty e đã làm thủ tục giải thể, cơ quan thuế đã kiểm tra và ra văn bản, số thuế còn được hoàn là 45 triệu, họ đề nghị làm hồ sơ hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế. Xin hỏi luật sư trong thời hạn bao lâu thì hết hạn nộp hồ sơ hoàn. nếu em nộp hồ sơ muộn thì cơ quan thuế có cho hoàn không

     
    2529 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận