THỜI HẠN ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ

Chủ đề   RSS   
 • #423270 29/04/2016

  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  THỜI HẠN ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ

  Chào các bạn/các anh chị,

  Bluesky thấy nhiều bạn/anh chị còn lấn cấn về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp thời hạn cuối cùng nộp sơ khai thuế rơi vào các ngày nghỉ lễ, nên bluesky post thông tin sau để mọi người nắm nhé.

   

  Căn cứ Điều 8, của Thông Tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản Lý Thuế:

  Điều 8. Cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế

  1. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo ngày dương lịch, kể cả ngày nghỉ theo quy định.

  2. Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việc của cơ quan hành chính nhà nước trừ ngày nghỉ theo quy định.

  3. Trường hợp thời hạn là một ngày cụ thể thì ngày bắt đầu tính hết thời hạn là ngày tiếp theo của ngày cụ thể đó.

  4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

  5. Ngày đã nộp hồ sơ thuế để tính thời hạn giải quyết công việc hành chính thuế là ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ, văn bản đúng theo quy định.

  Và Khoản 3, Điều 10, của Thông Tư 156/2013/TT-BTC để tham chiếu thêm:

  Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

  3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  a) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  b) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

  c) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

  d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

  đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

  e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

  g) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.

   

  Theo đó, hạn nộp báo cáo Quý I/2016 lần này (cũng như các trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tương tự) rơi vào hạn chót là ngày nghỉ lễ, thì các bạn sẽ tính gia hạn tiếp thêm ngày làm việc kế tiếp.

  --> Do vậy, hạn nộp báo cáo Q1/2016 sẽ hết hạn là ngày 04/05/2016

   

   

   

   
  3499 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bluesky1984 vì bài viết hữu ích
  TRUTH (07/05/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận