Thời hạn bảo hành đối với công trình sửa chữa, chống xuống cấp?

Chủ đề   RSS   
 • #398959 09/09/2015

  Thời hạn bảo hành đối với công trình sửa chữa, chống xuống cấp?

  Tôi đang có thắc mắc về thời hạn quy định bảo hành của công trình sửa chữa, chống xuống cấp. Nếu như công trình mới thời gian bảo hành là 12 tháng hoặc 24 tháng thì đã có quy định. Nhưng đối với công trình sửa chữa, chống xuống cấp cũng phải bảo hành 12 tháng thì có căn cứ nào không? Nhờ các anh chị giúp đỡ dùm.

   
  4619 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #399959   19/09/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Về thời gian này thì do chủ và bên sửa chữa tự thỏa thuận bạn nhé

  Điều 41. Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình xây dựng

  1. Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng trực quan, bằng các số liệu quan trắc thường xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết bị kiểm tra chuyên dụng khi cần thiết.

  2. Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại quy trình bảo trì công trình xây dựng. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng công trình phải được ghi chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm xác nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng và quản lý trong hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

  3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ sửa chữa công trình theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.

  4. Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối với công trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình từ cấp I trở lên.

  5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

  Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

   
  Báo quản trị |