Thôi giữ chức vụ lãnh đạo có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

Chủ đề   RSS   
 • #495554 30/06/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Thôi giữ chức vụ lãnh đạo có được hưởng phụ cấp chức vụ không?

  Mình có một vướng mắc Cơ quan mình là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, trước năm 2017 giám đốc ban là phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng được cử sang chuyên trách giữ chức vụ giám đốc ban quản lý dự án, nhưng từ năm 2017 sau khi kiện toàn ban thì giám đốc được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc ban không còn là nhân sự bên phòng kinh tế hạ tầng nữa thì sếp mình có được hưởng phụ cấp chức vụ nữa không?

  Căn cứ Thông tư 02/2005/TT-BNV

  "II. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG, THÔI HƯỞNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

  1. Nguyên tắc

  Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.

  2. Các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo: 

  ...

  c) Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm):

  c1) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành,

  c2) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do được kéo dài thêm thời gian công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu hoặc thôi giữ chức danh lãnh đạo để nghỉ hưu theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng.

  c3) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế đó.

  c4) Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) còn lại ngoài các trường hợp tại các tiết c1, c2 và c3 nêu trên, được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo."

  Như vậy, đối với trường hợp của chị, hiểu rằng người này đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo tại phòng kinh tế hạ tầng, và không thuộc các trường hợp tại  các tiết c1, c2 và c3 khoản 2 mục II của Thông tư 02/2005/TT-BNV (xem chi tiết văn bản) do đóđược bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

   
  988 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận