DanLuat
×

Thêm bình luận

Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên?

(lovingboyck5)

  •  12844
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…