Thời gian thực hiện hợp đồng

Chủ đề   RSS   
  • #222912 29/10/2012

    Thời gian thực hiện hợp đồng

    Em làm kế toán cho 1 công ty tư vấn thiết kế.Hợp đồng tư vấn có thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký. Song đã hết hiệu lựccủa hợpp đồng mà vẫn chưa hoàn thành. Vậy chi phí nhân công cho hợp đồng đó được tập hợp sau khi hợp đồng hết hiệu lực thì có được cơ quan thuế chấp nhận không? Em nên làm thế nào cho đúng?

     
    4550 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận