Thời gian nghỉ thai sản có tính là thời gian tham gia BHXH ?

Chủ đề   RSS   
 • #489786 17/04/2018

  homaianh1980

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2011
  Tổng số bài viết (26)
  Số điểm: 665
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 1 lần


  Thời gian nghỉ thai sản có tính là thời gian tham gia BHXH ?

  Tôi tham gia BHXH bắt buộc tại công ty tư nhân từ 12/1998 .

  Từ tháng 01/2000 đến tháng 04/2000 tôi nghỉ sanh con, công ty và tôi không đóng BHXH trong thời gian này.

  Đến 12/2017 tôi nghỉ việc và làm thủ tục nhận BHXH 1 lần thì thấy sổ Lao động trừ đi 4 tháng này trong thời gian tham gia BHXH của tôi

  Nhưng theo tôi được biết thì tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 93/1998/NĐ-CP ngày 12/11/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ quy định “Thời gian người lao động nữ nghỉ việc trước và sau khi sinh con theo quy định được tính là thời gian được hưởng các chế độ BHXH. Trong thời gian này, lao động nữ và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH, khoản này do quỹ BHXH bảo đảm”.

  Như vậy thời gian tôi nghỉ sinh 4 tháng từ tháng 01/2000 đến 4/2000 có được tính là thời gian tham gia BHXH không và mức  tham gia BHXH trong khoảng thời gian đó ( để tính trung bình khi hưởng BHXH 1 lần) có phải áp dụng mức lương mà công ty và tôi đang đóng ngay trước thời điểm tôi nghỉ sinh không? Cảm ơn LS

   
  2003 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận