Thời gian nghỉ ốm để tính thời gian hoàn thành đủ số giờ giảng dạy

Chủ đề   RSS   
 • #535586 25/12/2019

  Thời gian nghỉ ốm để tính thời gian hoàn thành đủ số giờ giảng dạy

  Thời gian nghỉ ốm để tính thời gian hoàn thành đủ số giờ giảng dạy theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư liên lịch 07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC:

  “7. Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy nhưng được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy và được tính vào giờ dạy quy đổi, bao gồm: thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian đi làm nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động.”

  => Theo đó, thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản để được tính hoàn thành đủ số giờ giảng dạy sẽ theo thời gian quy định Luật bảo hiểm xã hội 2014.

  - Theo quy định tại Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thời gian hưởng chế độ ốm đau thì thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

  Đối với trường hợp gười lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

  - Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

  - Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

  Lưu ý: Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BYT.

   
  489 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận