Thời gian lưu trữ hồ sơ

Chủ đề   RSS   
 • #291003 11/10/2013

  Thời gian lưu trữ hồ sơ

  Theo thông tư 09/2011/TT-BNV có quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các Cơ quan, tổ chức. Năm 2013 có thêm Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật lưu trữ. Theo thông tư thì thời gian lưu trữ hồ sơ tại cơ quan tôi là 20 năm (13.174: hồ sơ giải quyết các vụ việc trong hoạt động quản lý chuyên môn nghiệp vụ, vụ việc khác). Không biết là thời gian bảo quản hồ sơ có thể có cách nào giảm bớt được mà vẫn theo đúng quy định không???????

   

   
  5336 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận