Thời gian học cảm tình đảng để xem xét kết nạp đảng

Chủ đề   RSS   
  • #391251 09/07/2015

    Thời gian học cảm tình đảng để xem xét kết nạp đảng

    Cơ quan tôi có một số quần chúng ưu tú mới học lớp tìm hiểu về đảng được 30 ngày. Hỏi đã đủ điều kiện xem xét kết nạp chưa?

     
    8958 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận