Thời gian giáo viên ký hợp đồng lao động trước khi vào biên chế có được tính là thời gian hưởng thâm niên nghề?

Chủ đề   RSS   
 • #533985 30/11/2019

  Thời gian giáo viên ký hợp đồng lao động trước khi vào biên chế có được tính là thời gian hưởng thâm niên nghề?

  Tại Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định về Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên, như sau:

  “Điều 2: Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

  1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

  Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

  2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

  b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

  3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

  a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

  b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

  c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.”

   

  => Theo đó, thời gian trước khi vào làm việc biên chế là thời gian tập sự, hợp đồng thử việc, hợp đồng làm việc lần đầu ký kết thì không được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên.

  Đối tượng về chế độ phụ cấp thâm niên tại Nghị định 54/2011/NĐ- CP này là đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

   

  Trường hợp thời gian làm việc ở ngoài công lập trước đó, thì theo điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH quy định như sau: Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập)”

  => Theo đó, khoảng thời gian làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập mà có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì vẫn được tính thời gian hưởng phụ cấp thâm niên. Có thể nói đến các loại hợp đồng được quy định tại Điều 22 Bộ luật lao động 2012.

   

   
  1188 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận