Thời gia tăng lương hệ trung cấp theo thang bảng lương mới

Chủ đề   RSS   
 • #456708 09/06/2017

  Thời gia tăng lương hệ trung cấp theo thang bảng lương mới

  Thưa luật sư!

  Tôi là nhân viên công ty cấp nước chuyển đổi cổ phần từ nawm2011, với tỉ lệ 96% vẫn là vốn nhà nước. Hệ số tối đang hưởng đầu cuối năm 2016 là 2,37. Đầu năm 2017 công ty chuyển sang thang bảng lương mới theo ND49/2013 hệ số chuyển đổi của tôi là 1,27. Tôi lên lương từ tháng 4 năm 2015. Đến tháng 4 năm 2017 tôi có hỏi thì phòng lao động tiền lương công ty bảo răng chuyển sang thang bảng lương mới hệ trung cấp 3 năm tăng lương 1 lần.

  Xin hỏi luật sư như thế có đúng không ạ! Xin cảm ơn luật sư

   
  1544 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #463820   07/08/2017

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1317)
  Số điểm: 7619
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 807 lần
  Lawyer

  Kể từ khi Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) có hiệu lực vào ngày 10/10/2013 thì các doanh nghiệp sẽ không phải đăng ký thang, bảng lương nữa mà tự xây dựng thang, bảng lương rồi gửi cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (quận) theo Điều 93 của BLLĐ như sau:
   
  "Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
   
  1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
   
  2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động."
   
  Khi công ty đang hoạt động mà có sự thay đổi về mức lương thì cũng phải xây dựng lại thang, bảng lương rồi nộp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều này căn cứ vào Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
   
  "Điều 7. Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương
   
  ...
   
  6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát."
   
  Theo như thông tin bạn cung cấp, công ty bạn vốn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nay đã chuyển đổi thành công ty cồ phần (với 96% vốn nhà nước). Doanh nghiệp của bạn không phải là cơ quan nhà nước nên không thuộc trường hợp mặc nhiên áp dụng các quy định của nhà nước về thang bảng lương. Trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng thang bảng lương của cơ quan nhà nước và có sự thay đổi, điều chỉnh về thời hạn tăng lương thì cần phải ban hành quy chế lao động tiền lương trên cơ sở thống nhất giữa người lao động, người sử dụng lao động, Ban chấp hành công đoàn công ty. Đây là nội dung được quy định tại khoản 6, Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì khi thay đổi thang bảng lương thì doanh nghiệp bạn phải công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi đi vào thực hiện và đồng thời gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp quận (huyện) để quản lý, theo dõi. Nhà nước không còn trực tiếp can thiệp mức tiền lương cho người lao động mà chỉ quy định mức tiền lương thấp nhất yêu câu người sử dụng lao động buộc phải trả cho người lao động.
   
  Căn cứ quy định trên việc doanh nghiệp của bạn tự thay đổi thời hạn tăng lương mà không thông báo, không thông qua ban chấp hành công đoàn công ty, không phổ biến với người lao động là vi phạm quy định về tiền lương do Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.
   
  Trên đây là nội dung trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp điện thoại với tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/