DanLuat
×

Thêm bình luận

Thời điểm tính lương ở đơn vị mới khi thuyên chuyển công tác

(ptviet_th@quangbinh.edu.vn)

  •  920
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…