DanLuat 2015

Thời điểm phê duyêt đề tài, dự án KH?

Chủ đề   RSS   
 • #10392 16/10/2008

  chutuyentgcb

  Sơ sinh

  Cao Bằng, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2008
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thời điểm phê duyêt đề tài, dự án KH?

  Tại phần IV, thông tư 44/2007/TTLT-BTC-BKHNCN ngày 7/5/2007 ghi "Đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng NSNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt".Vậy: Thời điểm phê duyệt đề tài, dự án được tính theo văn bản nào?
   
  3830 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #10393   13/10/2008

  nganhhong
  nganhhong
  Top 500
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2008
  Tổng số bài viết (216)
  Số điểm: 12341
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Thời điểm phê duyêt đề tài, dự án KH?

  Trích Thông tư liên tịch 44, đoạn bạn nêu:
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư liên tịch số 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 “Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KH&CN” của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Đối với các đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.
  Theo sự tra cứu của tôi thì Thông tư liên tịch 44 có hiệu lực từ ngày 22/6/2007. Như vậy, nếu đề tài, dự án nào được phê duyệt trước ngày 22/6/2007 thì đề tài, dự án đó thực hiện theo Thông tư cũ 45/2001.
  Còn bạn hỏi "Thời điểm phê duyệt đề tài, dự án được tính theo văn bản nào?" nghĩa là sao? tôi pó tay với bạn luôn!

   
  Báo quản trị |  
 • #10394   16/10/2008

  chutuyentgcb
  chutuyentgcb

  Sơ sinh

  Cao Bằng, Việt Nam
  Tham gia:10/09/2008
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Việc áp dụng văn bản?

       Tháng 10/2006, Ban Tuyên giáo căn cứ Thông tư số 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày18/6/2001 "Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ KH&CN" của liên Bộ Tài chính- Bộ KHCN&MT lập dự toán kinh phí thực hiện đề tài trình Sở KHCN&MT Tỉnh.
       Căn cứ QĐ số 1891/QĐ/UBND ngày 15/12/2006 của UBND Tỉnh V/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2007; QĐ số 728/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND Tỉnh V/v phê duyệt kinh phí kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2007; Biên bản số 60/BBXD-KH&CN ngày 23/1/2007 của Hội đồng khoa học công nghệ Tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài.
       Ngày 23/8/2007 Sở khoa học và công nghệ Tỉnh ra QĐ số 965/QĐ-KHCN V/v phê duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ do Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện đề tài là 3 năm ( từ8/2007 đến 8/2010).
       Trong thời gian thực hiện, ngày 7/5/2007 liên Bộ Tài chính- Bộ KHCN&MT ban hành Thông tư số 44/2007/TTLT-BTC-BKHNC "Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng NSNN" thay thế Thông tư 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001. Tại phần IV, Thông tư 45 quy định: "đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử dụng NSNN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt". Xin cho biết:
       1.Thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Thông tư 44 được tính theo văn bản nào: Theo QĐ số 1891/QĐ/UBND ngày 15/12/2006; QĐ số 728/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND hay QĐ số 965/QĐ-KHCN của Sở KHCN Tỉnh?
       2.Ban Tuyên giáo có được áp dụng Thông tư 44 để thực hiện thanh toán các khoản chi phát sinh trong năm 2008 không?

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-