Thời điểm phát sinh người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh?

Chủ đề   RSS   
 • #515366 15/03/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Thời điểm phát sinh người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh?

  Cho anh hỏi, bên anh có trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là bố mẹ đẻ, đến thời điểm ngày 31/12/2018 mới nộp hồ sơ đăng ký thì thời gian tính giảm trừ gia cảnh là thời gian nào (Giả sử tính đến 31/12/2018 bố anh tròn 61 tuổi và có thu nhập dưới 1tr đồng theo quy định được giảm trừ gia cảnh).

   
  11077 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515372   15/03/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Đối với nội dung này, điểm c.2 khoản 1 Điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định:

  c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

  c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

  c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

  c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

  c.2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế”.

  Như vậy, người nộp thuế sẽ được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (bố mẹ đẻ) kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc anh/chị nhé.

  Ví dụ: Người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trước ngày 31/12/2018. Thì khi quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế sẽ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ thời điểm được quy định tại điểm đ.1 khoản 1 Điều 9 này (Ví dụ phát sinh vào tháng 3, thì sẽ được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng 3 anh/chị nhé):

  “đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

  đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng”.

   
  Báo quản trị |  
 • #535981   30/12/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Theo quy định thì được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng anh nhé. Ví dụ: tháng 5/2016 có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ ruột đã phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng 1/2016. Nếu mẹ ruột của đáp ứng là người phụ thuộc theo quy định Khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người mẹ ruột nêu trên từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng (tháng 1/2016).

   
  Báo quản trị |  
 • #559551   30/09/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (416)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 13 lần


  Những nội dung giảm người phụ thuộc căn cứ vào trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó

   
  Báo quản trị |