Thời điểm nộp tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #67288 07/11/2010

  ChauThanhGiang

  Male
  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thời điểm nộp tiền sử dụng đất

  Theo quy định tại #0070c0;">khoản 2 Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP#0070c0;"> ngày 25-05-2007 quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

  “Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 (ngày áp dụng giá đất mới theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất - gọi là Nghị định số 188/2004/NĐ-CP) nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định, do thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà làm cho người sử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp hồ sơ”

  trường hợp trên được hiểu như thế nào là chạm làm thủ tục, hoặc lạp hồ sơ không đúng quy định.

  Ví dụ : Năm 2002  ông A  nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất 80m2 từ đất NN sang đất ở. Nộp hồ sơ từ năm 2002 nhưng từ đó đến nay chưa có nhu cầu nên ông A không làm thủ tục  nộp nghĩa vụ tài chính để được cấp giấy. Nay ông A thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính để xin cấp giấy CNQSDĐ thì nghĩa vụ tài chính (trong đó có tiền sử dụng đất) phải nộp được tính theo mốc thời gian nào?

   
  3224 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #67428   08/11/2010

  BachThanhDC
  BachThanhDC
  Top 10
  Cao học

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2009
  Tổng số bài viết (5291)
  Số điểm: 50833
  Cảm ơn: 1843
  Được cảm ơn 3545 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Trường hợp này nghĩa vụ tài chính của ông A được xác định tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính để được cấp GCNQSD đất.

  Vì việc chậm làm trhủ tục (cụ thể là thủ tục nộp tiền) là do lỗi của ông A chứ không phải do lỗi của cơ quan có thẩm quyền.

  Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!

   
  Báo quản trị |