DanLuat
×

Thêm bình luận

Thời điểm năm 1998, pháp luật về đất đai có quy định khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cả hộ phải ký tên không?

(ThaoQuyen24395)

  •  1181
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…