Thời điểm ghi nhận doanh thu đối với chuyển nhượng BĐS

Chủ đề   RSS   
 • #499704 15/08/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (993)
  Số điểm: 6765
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 148 lần


  Thời điểm ghi nhận doanh thu đối với chuyển nhượng BĐS

  Cho mình hỏi có 01 doanh nghiệp A bỏ tiền mua mảnh đất cùa ông B nhưng không làm thủ tục mua bán mà chuyển cho nhân viên C đứng tên, đồng thời bên B là hợp đồng ủy quyền cho nhân viên C ký kết mọi giấy tờ và được quyền chuyển nhượng. Sau đó nhân viên C làm hợp đồng môi giới bất động sản cho doanh nghiệp A đứng bán mảnh đất trên và thu hộ số tiền bán được bằng việc lập phiếu thu ghi tên là doanh nghiệp A...Có 2 trường hợp xảy ra: + 01 là số tiền trên bán được DN A lập phiếu thu và tiền vào tài khoàn của DN A chứ không phải trả cho nhân viên C thì DN A phải kê khai thuế không gồm những loại thuế nào + 02 là nếu không còn phiếu thu của doanh nghiệp A thì nhân viên C có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không. 2/ Dự án đang bán đất nền và chủ đầu tư phân phối cho doanh nghiệp A độc quyền bán sản phẩm và số sản phẩm trên được bán gần hết mà chủ đầu tư cũng như nhà phân phối chưa kê khai thuế. vậy hỏi khi nào chủ đầu tư và nhà phân phối sản phẩm phải kê khai các loại thuế,,,, 3/ Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản né tránh thuế thông qua ủy quyền hình thức xử lý như thế nào?

   
  950 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499707   15/08/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 133 lần


  Theo thông tin anh nêu thì Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là do C đứng tên nên khi C bán cho người khác thì C có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi các luật về thuế 2014, Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  Đối với doanh nghiệp A thì mọi khoản thu, chi của doanh nghiệp đều phải hạch toán rõ ràng, cụ thể. Doanh nghiệp A chi tiền mua đất nhưng lại do C đứng tên thì có thể khoản chi này doanh nghiệp A bỏ ngoài sổ sách kế toán và thi C bán đất, tiền doanh nghiệp A thu về cũng không hạch toán sổ sách theo quy định. Như vậy, dòng tiền đổ về tài khoản của doanh nghiệp A thì doanh nghiệp A phải lý giải được khoản thu đó là gì và theo nghiệp vụ nào phát sinh.

  Các khoản thu, chi phát sinh của doanh nghiệp nhưng không ghi sổ kế toán thì bị xử phạt vi phạm hành chính về kế toán. Ngoài ra, nếu phát hiện hành vi trốn thuế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Thời điểm ghi nhận doanh thu đối với chuyển nhượng bất động sản: Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 17 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

  Điều 17. Căn cứ tính thuế

  Căn cứ tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm trước (nếu có).

  1. Thu nhập chịu thuế.

  Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng doanh thu thu được từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

  a) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

  a.1) Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được xác định theo giá thực tế chuyển nhượng bất động sản theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật (bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm nếu có).

  Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng, mua bán bất động sản thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thì tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

  - Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền của khách hàng, cụ thể:

  + Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà xác định được chi phí tương ứng với doanh thu đã ghi nhận (bao gồm cả chi phí trích trước của phần dự toán hạng mục công trình chưa hoàn thành tương ứng với doanh thu đã ghi nhận) thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo doanh thu trừ chi phí.

  + Trường hợp doanh nghiệp có thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu thì doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền và doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm.

  Khi bàn giao bất động sản doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp thì doanh nghiệp được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn lại số thuế đã nộp thừa.

  Đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ và kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu thu được tiền, doanh thu này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đồng thời có phát sinh chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới khi bắt đầu chào bán vào năm phát sinh doanh thu thu tiền theo tiến độ thì chưa tính các khoản chi phí này vào năm phát sinh chi phí. Các khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới này được tính vào chi phí được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản, phát sinh doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp."

  Trường hợp anh nêu, chủ đầu tư đã chuyển nhượng gần hết dự án, tức là cũng đã thu tiền của khách hàng nhưng không kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là thực hiện không đúng quy định trên.

   
  Báo quản trị |