DanLuat
×

Thêm bình luận

Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa có trùng thời điểm chuyển rủi ro?

(Uyenluoi123)

  •  23119
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…