Thỏa ước lao động tập thể

Chủ đề   RSS   
 • #378960 14/04/2015

  Thỏa ước lao động tập thể

  Sau thời gian thương lượng, ngày 1/2/3013, BCH công đoàn và đại diện NSDLĐ của công ty ký TƯLĐTT có thời hạn 2 năm, trong đó: tiền lương tối thiểu của NLĐ là 2,8 triệu đồng/tháng; NLĐ làm việc 9h/ngày và 01 tuần làm việc 05 ngày.

  Ngày 20/8/2013, tập thể gồm 500 NLĐ trong tổng số 1200 NLĐ của công ty yêu cầu phải sửa đổi quy định về thời giờ làm việc trong TƯLĐTT với lý do không đồng ý với định mức 9h/ngày.

  Vậy tập thể 500 NLĐ phải tiến hành theo trình tự thủ tục nhu thế nào để có thể sửa đổi định mức thời giờ làm việc trên ?

   

  Cập nhật bởi Maihuutri1995 ngày 14/04/2015 09:57:43 SA
   
  1601 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận