DanLuat 2015

thỏa thuận miệng !!! KNTC rất phức tạp

Chủ đề   RSS   
 • #20765 17/12/2008

  thongcamthuy

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thỏa thuận miệng !!! KNTC rất phức tạp

  I- Kiểm tra thực địa và hồ s về đất của gia đình ông Diệp Khi An và gia đình ông Phạm Văn Trờng.

  1/ Hồ s đất của gia đình ông Diệp Khi An.

  Sau khi kiểm tra thực địa và nghiên cứu hồ s lu tại phòng Tài nguyên & Môi trờng cho thấy: Nguồn gốc đất của gia đình ông Diệp Khi An là đất nằm trong khu dân c có từ trớc năm 1980 thuộc quyền qun lý của ông Cao Văn ấp. Đến ngày 25 tháng 12 năm 1981 ông Cao Văn ấp cho bà Dng Thị An là (vợ) của ông Diệp Khi An khong 500m2 đất để làm nhà ở, đối chiếu với hồ s lu tại phòng Tài nguyên & Môi trờng thì diện tích đất của gia đình ông An đang sử dụng đợc thể hiện trên bn đồ 299, tờ số 1, thửa số 760 và sổ mục kê năm 1985 là 750 m2 đất. Đến năm 1989 ông An chuyển nhợng 220 m2 cho ông Quý làm nhà ở; năm 2001 ông An tiếp tục chuyển nhợng 50m2 đất cho ông Phạm Văn Trờng, Thôn 100, xã Cẩm Yên, với giá 12.000.000đ (Mời hai triệu đồng chẵn) làm nhà ở. Đến tháng 12 năm 2003 Nhà nớc đo đạc, lập bn đồ địa chính chính quy diện tích đất gia đình ông An thể hiện trên hồ s kỹ thuật thửa đất là 449m2, hiện tại gia đình đã đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là 449m2 và đang sử dụng nguyên trạng từ đó đến nay.

  2/ Hồ s đất của gia đình ông Phạm Văn Trờng.

  * Ngày 29 tháng 8 năm 2001 ông Diệp Khi An có giấy viết tay chuyển nhợng 50 m2 đất cho gia đình ông Phạm Văn Trờng làm nhà ở. Nội dung trong giấy ghi:

  + Phía trớc, hớng Đông Nam giáp đờng Quốc lộ 217.

  + Phía Bắc giáp nhà ông Thuần.

  + Phía Tây giáp nhà ông An.

  + Phía sau, hớng Tây Bắc giáp nhà ông Quý, (các cạnh không có số đo cụ thể); cuối năm 2001 ông Trờng gii phóng mặt bằng xây tờng rào, làm nhà trong khuôn viên nh đã ghi trong giấy chuyển nhợng viết tay ngày 29 tháng 8 năm 2001, hai gia đình không xẩy ra thắc mắc; đến ngày 23 tháng 4 năm 2002 cán bộ phòng Tài nguyên & Môi trờng phối hợp với cán bộ địa chính, cán bộ T pháp thị trấn Cẩm Thuỷ và cán bộ Chi cục thuế, đến đo diện tích đất nhà ông Trờng đợc 93,5m2, nhng chỉ ghi vào bn hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất theo mẫu quy định của Nhà nớc là 46m2 và có ghi chú vị trí lô đất cách tim đờng 13 mét, giá 5.000.000 đồng, c hai gia đình đã ký, ông Trờng đã nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất với số tiền là 260.000 đồng đợc c quan Địa chính, UBND huyện xác nhận. Đến tháng 12 năm 2003 Nhà nớc đo đạc, lập bn đồ địa chính chính quy cho toàn bộ đất đai Thị trấn Cẩm Thuỷ, thì diện tích đất của nhà ông Trờng thể hiện trên hồ s kỹ thuật thửa đất là 86m2. Ông Trờng đã ký xác nhận vào bn hồ s kỹ thuật thửa đất.

  * Căn cứ vào số đo ghi trong hồ s kỹ thuật thửa đất, ngày 13 tháng 5 năm 2005 ông Trờng viết đn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 86 m2 đất, đến tháng 4 năm 2006 gia đình đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là 86m2 và đang sử dụng nguyên trạng từ năm 2001 đến nay.

  3/ ý kiến của Đoàn thanh tra.

  Qua kiểm tra thực địa và hồ s về đất lu tại phòng Tài nguyên & Môi trờng. Đoàn thanh tra có ý kiến nh sau:

  3.1/ Hồ s về đất của gia đình ông An:

  * Căn cứ hồ s lu tại phòng Tài nguyên & Môi trờng cho thấy: Diện tích đất của nhà ông An thể hiện trên bn đồ 299 và sổ mục kê năm 1985 là 750m2; đến 1989 ông An có chuyển nhợng 220m2 cho gia đình ông Quý, năm 2001 tiếp tục chuyển nhợng 50 m2 cho ông Trờng làm nhà ở. Nh vậy diện tích đất của gia đình ông Quý và ông Trờng hiện đang sử dụng đều có nguồn gốc nhận chuyển nhợng đất của gia đình ông An.

  * Việc ông An chuyển nhợng đất cho gia đình ông Quý không phát sinh mâu thuẫn, do đó đoàn không tham gia ý kiến.

  * Việc ông An chuyển nhợng đất cho gia đình ông Trờng từ tháng 8 năm 2001. Đến tháng 5 năm 2005 mới phát sinh khiếu kiện, đòi lại diện tích đất ông Trờng đang sử dụng lớn hn so với giấy chuyển nhợng viết tay ngày 29 tháng 8 năm 2001 là 36 m2; biết rằng nguồn gốc đất đó là của gia đình ông An. Nhng trong giấy viết tay ông An có ghi "diện tích đất chuyển nhợng cho ông Trờng là 50m2; phía trớc hớng Đông Nam giáp đờng Quốc lộ 217; phía Bắc giáp nhà anh Thuần; phía Tây giáp nhà anh An; phía sau hớng Tây Bắc giáp nhà anh Quý. Nay xin chuyển nhợng toàn bộ số đất trên để anh Trờng đợc quyền qun lý và sử dụng". Nh vậy trong giấy chuyển nhợng đất ông An đã thể hiện ý chí thống nhất về ranh giới thửa đất để cho ông Trờng gii phóng mặt bằng, xây tờng rào, làm nhà ở ổn định từ năm 2001 đến năm 2005. Biết rằng diện tích đất hiện nay gia đình ông Trờng đang sử dụng 86m2 lớn hn so với giấy chuyển nhợng viết tay ngày 29 tháng 8 năm 2001 là 36m2 có nguồn gốc là đất của gia đình ông An. Nhng do việc chuyển nhợng của hai gia đình chỉ có giấy viết tay, khi bàn giao thửa đất không đo đạc cụ thể mà vẫn để cho ông Trờng gii phóng mặt bằng, xây tờng rào làm nhà ở trong khuôn viên nh đã tho thuận trong giấy viết tay ngày 29 tháng 8 năm 2001. Từ tháng 7 năm 2006 đến nay ông An thờng xuyên viết đn đề nghị các cấp, các ngành can thiệp cho ông lấy lại diện tích đất chênh lệch mà ông nói là cho ông Trờng mợn đất ở phía trớc để làm quán bán hàng, nay ông An đòi lại thì không có loại giấy tờ gì làm căn cứ.

  * Về bn hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất ngày 23 tháng 4 năm 2002 theo mẫu quy định của Nhà nớc do ông An cung cấp. Đoàn thanh tra thấy rằng:

  - Nội dung trong hợp đồng không ghi đúng theo số liệu đã đo ngoài thực địa; cột ghi chú trong hợp đồng có ghi "lô đất cách tim đờng 13 m" ghi nh vậy là căn cứ vào bn đồ quy hoạch giao thông Thị trấn Cẩm Thuỷ, nhng không phù hợp với thửa đất hình thành khu dân c trớc năm 1980. Do vậy bn hợp đồng này Đoàn thanh tra không chấp nhận làm căn cứ pháp lý để xem xét việc gia đình ông An đòi lại diện tích đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lớn hn so với hợp đồng chuyển nhợng mà hiện tại gia đình ông Trờng đang sử dụng.

  3.2/ Hồ s về đất của gia đình ông Trờng:

  Căn cứ số liệu ghi trong hồ s kỹ thuật thửa đất tháng 12 năm 2003 do đoàn đo đạc của Nhà nớc đo. đây là tài liệu đo đạc chính quy đợc pháp lý hoá cao nhất. Do đó toàn bộ các hộ thuộc Thị trấn Cẩm Thuỷ đều căn cứ vào hồ s kỹ thuật thửa đất để làm đn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Trờng cũng viết đn đề nghị cấp quyền sử dụng đất theo hồ s kỹ thuật thửa đất với diện tích là 86 m2 và hiện tại đã đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi 86m2. Về nội dung này Đoàn thanh tra có ý kiến nh sau:

  * Việc ông Trờng làm đn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 86m2đất là căn cứ vào hồ s kỹ thuật thửa đất tháng 12 năm 2003 kèm theo bn đồ địa chính chính quy của Thị trấn Cẩm Thuỷ đã đợc công nhận là hợp lý. Vì tất c các hộ trên địa bàn Thị trấn cẩm Thuỷ đều căn cứ vào bn đồ địa chính chính quy Thị trấn Cẩm Thuỷ và s đồ kỹ thuật thửa đất để làm đn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhng ông Trờng cha làm nghĩa vụ tài chính cho nhà nớc với diện tích là 40m2, nay lại có đn của ông An đòi lại diện tích đất chênh lệch nh nêu ở phần trên. Vì vậy, việc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 86 m2 đất cho ông Trờng phi đợc thu hồi lại.

  * Còn diện tích đất hiện tại gia đình ông Trờng đang sử dụng lớn hn diện tích ghi trong giấy chuyển nhợng viết tay ngày 29 tháng 8 năm 2001 là 36 m2. Nay gia đình ông An viết đn đòi lại diện tích tăng so với giấy viết tay đã viết năm 2001. đây là do trong quan hệ mua bán giữa hai gia đình khi bàn giao thửa đất cho ông Trờng không đo đạc cụ thể các cạnh của thửa đất; là nguyên nhân dẫn đến phát sinh khiếu kiện đòi lại đất.

   

   
  3307 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #20766   16/12/2008

  phongdatdai
  phongdatdai
  Top 200
  Chồi

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (260)
  Số điểm: 1230
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Và bạn cho biết vấn đề đem ra thảo luận là gì?
   
  Báo quản trị |  
 • #20767   16/12/2008

  thongcamthuy
  thongcamthuy

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thế mà cũng hỏi. vấn đề ở đây là giải quyết như thế nào.40 m2 đất phía trước của ông trương đang làm quán giờ phải phân như thế nào?
   
  Báo quản trị |  
 • #20768   16/12/2008

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 100
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 9 lần


  thongcamthuy nói hay nhỉ

  Bài viết của mình chả có đầu có cuối gì cả, chả hiểu muốn nói cái gì mà chỉ thấy nêu tóm tắt vụ việc. Ấy vậy mà còn muốn người khác phải hiểu. potay.com rồi anh Phong ơi.
   
  Báo quản trị |  
 • #20769   17/12/2008

  thongcamthuy
  thongcamthuy

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:16/12/2008
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  em nhầm xin lỗi các anh.

  úi.xin lỗi
  em quên không đọc lại bài, ý em hỏi là phải giải quyết như thế nào. vấn đề ở đây là 40 m2 phía trước ông Trường giờ phải giải quyết như thế nào, vì ông An có cho mượn 40 m2 phía trước để ông Trường buôn bán. nhưng giờ đây ông An đòi lại không được vì ông An cho mượn nhưng giờ không có giấy tờ gì chứng minh là ông An đã cho ông Trường mượn đất phía trước. UBND xã đã hòa giải 9 lần nhưng không thành, UBND huyện không thụ lý và đã chuyển sang TAND huyện nhưng cũng không thụ lý và trả lại UBND huyện, hiện giờ UBND huyện đang giải quyết nhưng vụ việc rất khó. mong anh em, chú bác góp ý giúp một tay. xin cảm ơn nhiều.
   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-