Căn cứ VBPL nào cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc này.

Xin cám ơn.

Thực hiện theo Bộ Luật Dân Sư được không? Vì Bộ Luật Lao Động  không cho phép rồi.


Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động 


1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.