Thi tuyển Kiểm sát viên 2019: Những vấn đề cần lưu ý

Chủ đề   RSS   
 • #525524 13/08/2019

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 884 lần


  Thi tuyển Kiểm sát viên 2019: Những vấn đề cần lưu ý

  Xem:  Thông báo thi tuyển công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

  Ngày 12/8 VKSNDTC ban hành công văn 3622/VKSTC-HĐTT gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao; các VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm làm rõ hơn một số nội dung về đối tượng dự thi và đăng ký khối thi trong kỳ thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019.

   Ngày 28/6/2019 Viện KSND tối cao ban hành Kế hoạch số 113/KH-VKSTC về việc Tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019. Để rõ hơn về đối tượng dự thi và đăng ký khối thi, Viện KSND tối cao có ý kiến như sau:

  1. Về đối tượng dự thi, chỉ tiêu thị Kiểm sát viên:

  Thực hiện Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện KSND năm 2002, tại Viện KSND tối cao không có Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp. Do đó, tại Viện KSND tối cao không bổ nhiệm được chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho công chức công tác tại các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao. Thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, từ năm 2016 đến năm 2018 Viện trưởng Viện KSND tối cao đã thành lập Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên và cho chủ trương được áp dụng khoản 2 Điều 78, khoản 2 Điều 79, theo đó thời gian làm công tác pháp luật được xác định là một trong những tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Kiểm sát viên các ngạch, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đồng thời phù hợp với chính sách cán bộ.

  Để nâng cao chất lượng Kiểm sát viên trong công tác Thực hành quyền công tố, Kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, đối tượng dự thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2019 cơ bản phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 75, Điều 77, khoản 1 Điều 78, Điều 79 Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014. Tuy nhiên, đối với cán bộ công tác tại Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao do các năm trước đây chưa được tổ chức thi tuyển hoặc mới được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, nhưng có đủ thời gian làm công tác pháp luật, Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao đã có chủ trương cho áp dụng khoản 2 Điều 78, khoản 2 Điều 79 Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 (quy định về thời gian làm công tác pháp luật). Căn cứ nhu cầu công tác, các đơn vị đề xuất, báo cáo và danh sách gửi về Viện KSND tối cao (qua Vụ 15) để trình Ủy ban kiểm sát Viện KSND tối cao xem xét, quyết định.

  Số lượng chỉ tiêu Kiểm sát viên các ngạch của các Viện KSND địa phương, đơn vị trong ngành và điều kiện, tiêu chuẩn công chức được đơn vị xét tuyển chọn cử dự thi được tính đến ngày 31/12/2019.

  Kết quả thi Kiểm sát viên được lấy theo số điểm từ cao xuống thấp và theo khối thi. Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao về việc ưu tiên chi tiêu Kiểm sát viên cho khối Kiểm sát hoạt động tư pháp. Do đó, Viện KSND tối cao phân bổ chỉ tiêu Kiểm sát viên theo khối thi cho các đơn vị, như sau:

  - Đối với đơn vị có 1 chỉ tiêu Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp) thì tính là chi tiêu chung không phân chia chỉ tiêu theo khối thi (hình sự và dân sự, hành chính) mà xác định theo điểm thi đạt tính từ cao xuống thấp trong số chỉ tiêu được giao.

  - Đối với đơn vị có từ 02 chỉ tiêu Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp) trở lên thì phân bổ chi tiêu theo khối thi (hình sự và dân sự, hành chính) trong số chỉ tiêu được giao.

  (Chỉ tiêu theo từng khối thi của các đơn vị cụ thể có bảng phụ lục kèm theo).

  2. Về nội dung và đề thi:

  Để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng dự thi và cơ sở đánh giá sát với trình độ, chất lượng người dự thi, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sẽ xây dựng 2 bộ đề theo hai khối thi nghiệp vụ hình sự và dân sự, hành chính...để cho các đối tượng dự thi được lựa chọn làm bài thi (một trong hai khối thi) theo khả năng, sở trường của mỗi công chức.

  Hướng dẫn này bổ sung cho Kế hoạch số 113/KH-VKSTC ngày 28/6/2019 của Viện KSND tối cao. Các ứng viên được tự lựa chọn đề thi theo khối thi (một trong hai khối) và phải đăng ký trước để bố trí theo khối tại phòng thi cho phù hợp.

  Xem chi tiết công văn: TẠI ĐÂY

   
  6964 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #527374   01/09/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 4325
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 107 lần


  Về nội dung đề thi mình chỉ thấy đề cập đến hai khối thi là dân sự và hành chính. Tuy nhiên, theo mình được biết thì Viện kiểm sát còn có chức năng công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhưng sao không thấy có khối thi hình sự dành cho vị trí, đơn vị thực hiện chức năng này?

   
  Báo quản trị |