Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

Chủ đề   RSS   
 • #495902 02/07/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1021)
  Số điểm: 6905
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 150 lần


  Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS

  Mình có một số vấn đề thắc mắc nhờ các bạn hỗ trợ nhé: Trước đây anh mình là giáo viên trung học cơ sở , từ năm 2003 đến năm 2014, sau đó anh mình xin chuyển xuống dạy tiểu học . Nhưng quyết định vẫn là giáo viên trung học cơ sở hạng III, sau đó anh mình làm đơn xin dự thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II nhưng cán bộ tổ chức Phòng giáo dục và đào tạo là không được dự thi vì anh mình là giáo viên THCS nhưng dạy tiểu học, như vậy có đúng không?

  Theo mình tìm Điều 3 Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:

  "Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

  Giáo viên dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

  1. Cơ sở giáo dục có nhu cầu về vị trí việc làm của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi và được cấp có thẩm quyền cử đi dự thi.

  2. Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

  3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học phổ thông công lập.

  Giáo viên dự bị đại học khi áp dụng Thông tư này để dự thi thăng hạng phải có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng đăng ký dự thi theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành."

  Đối với trường hợp của anh mình nêu thì điều kiện để dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nêu trên. Một số vấn đề ở vướng mắc:

  - Cơ sở giáo dục có nhu cầu về việc làm và được cấp thẩm quyền cử đi thi (như vậy phải xác định trường có nhu cầu của chức danh nghề nghiệp ở hạng 2 và được cử đi thi). Trường hợp của anh mình là hiện anh đang dạy tiểu học thì trường tiểu học không thể có nhu cầu giáo viên trung học để cử anh mình đi thi, trong trường hợp trường có nhiều cấp học thì có thể có nhu cầu. Đồng thời anh mình đã chuyển vị trí làm việc sang dạy tiểu học thì sao vẫn giữ chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học:

  -  Được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 03 (ba) năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi. Xét việc đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ thì từ thời điểm 2014 đến nay anh mình dạy tiểu học thì việc đánh giá sẽ đối với công tác dạy tiểu học, không thể lấy kết quả đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ khi dạy tiểu học để làm cơ sở, điều kiện để dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên trung học cơ sở. Do đó, việc từ chối không cho dự thi là có cơ sở đúng không? Mình không rõ hiểu như vậy có đúng không?

   
  962 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận