Thi hành án sẽ thi hành án ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #395676 08/08/2015

  Hongphuongabc

  Female
  Mầm

  Trà Vinh, Việt Nam
  Tham gia:15/08/2014
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 500
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 0 lần


  Thi hành án sẽ thi hành án ra sao?

  Án đã kêu xong, quy định thời hạn anh trai  di dời nhà trả lại đất cho tôi là 6 tháng (kể từ ngày 3/2/2015 - 3/8/2015). Tiền hỗ trợ di dời là 5 triệu đồng.
  Đến hết ngày 3/8/2015  nhưng anh trai tôi vẫn không chịu di dời nhà.
  Ngày 4/8/2015 tôi có đến cơ quan thi hành án nộp số tiền hỗ trợ nói trên và yêu cầu cô quan giải quyết.  Cơ quan thi hành án đưa cho tôi biên lai thu tiền và một giấy quyết định thi hành án. Trong giấy quyết định ghi rõ: từ khi nhận giấy quyết định đến 10 ngày sau đó , nếu anh trai không tự nguyện thi hành án thì sẽ bị cưỡng chế. 
  Tuy nhiên, vì tôi đến cơ quan thi hành án, nên mới nhận được giấy quyết định. Còn anh trai tôi ở nhà, nên cơ quan thi hành án chưa gởi giấy đó. 
  Nếu sang ngày 16/8/2015, 17/8, 18/8/2015...Vv... mà anh trai tôi vẫn không di dời nhà trả lại đất cho tôi thì tôi phải làm sao mới lấy lại được phần đất? Rất mong sự trợ giúp trả lời. Tôi mang ơn nhiều lắm. 

  Hongphuongabc

   
  3387 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #395678   08/08/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 301 lần


   

  Hongphuongabc viết:

   

  Án đã kêu xong, quy định thời hạn anh trai  di dời nhà trả lại đất cho tôi là 6 tháng (kể từ ngày 3/2/2015 - 3/8/2015). Tiền hỗ trợ di dời là 5 triệu đồng.
  Đến hết ngày 3/8/2015  nhưng anh trai tôi vẫn không chịu di dời nhà.
  Ngày 4/8/2015 tôi có đến cơ quan thi hành án nộp số tiền hỗ trợ nói trên và yêu cầu cô quan giải quyết.  Cơ quan thi hành án đưa cho tôi biên lai thu tiền và một giấy quyết định thi hành án. Trong giấy quyết định ghi rõ: từ khi nhận giấy quyết định đến 10 ngày sau đó , nếu anh trai không tự nguyện thi hành án thì sẽ bị cưỡng chế. 
  Tuy nhiên, vì tôi đến cơ quan thi hành án, nên mới nhận được giấy quyết định. Còn anh trai tôi ở nhà, nên cơ quan thi hành án chưa gởi giấy đó. 
  Nếu sang ngày 16/8/2015, 17/8, 18/8/2015...Vv... mà anh trai tôi vẫn không di dời nhà trả lại đất cho tôi thì tôi phải làm sao mới lấy lại được phần đất? Rất mong sự trợ giúp trả lời. Tôi mang ơn nhiều lắm. 

   

   

  Thời điểm xác định chính xác từ khi anh trai ký nhận quyết định di dời của THA...được tính bằng giờ ,phút...chứ không phải thời  điểm trong QĐ. của THA ban hành ....ví vụ : Anh trai đi Campuchia làm ăn 1 tháng mới về thì QĐ hết hiệu lực thi hành mà anh trai chưa nhận....nhận quyết định THA còn phải đến khâu " Kiểm đếm bắt buộc" mới được cưởng chế THA .....thì .chính anh trai phải THA khg ai khác được.nhận thay ...Tống đạt thành công phải là giờ hành chánh có nghĩa là từ 7,30 -17 giờ ,ngày lể tết chủ nhật khg được tống đạt....khi  cưởng chế cũng thế....phải tránh ngày lể tết chủ nhận nghỉ.

  “Điều 7a. Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án

  1. Người phải thi hành án có các quyền sau đây:

  a) Tự nguyện thi hành án;

  ***thỏa thuận với người được thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, phương thức, nội dung thi hành án;

  ***tự nguyện giao tài sản để thi hành án;

  b) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật này;

  c) Được thông báo về thi hành án;

  d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản;

  ***yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót;

  *** khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;

  đ) Chuyển giao nghĩa vụ thi hành án cho người khác theo quy định của Luật này;

  e) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ;

  g) Được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án; được xét miễn, giảm một phần hoặc toàn bộ chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này;

  h) Khiếu nại, tố cáo về thi hành án.

  2. Người phải thi hành án có các nghĩa vụ sau đây:

  a) Thi hành đầy đủ, kịp thời bản án, quyết định;

  b) Kê khai trung thực tài sản, điều kiện thi hành án;

  ***cung cấp đầy đủ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản của mình khi có yêu cầu của người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai đó;

  c) Thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án; thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự khi có thay đổi về địa chỉ, nơi cư trú;

  d) Chịu chi phí thi hành án theo quy định của Luật này.

  “Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án

  1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

  Cập nhật bởi nguoitruongphu ngày 08/08/2015 08:13:49 CH

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |