Thí điểm giao phần đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề tại TPHCM

Chủ đề   RSS   
 • #490449 26/04/2018

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3080)
  Số điểm: 67516
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4203 lần


  Thí điểm giao phần đất nhỏ hẹp cho người sử dụng đất liền kề tại TPHCM

  Đây là nội dung quan trọng tại Dự thảo Quyết định về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Thủ tướng Chính phủ.

  Theo đó, Dự thảo này đề cập đến một số nội dung quan trọng sau:

  Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề

  - Việc giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nh3o hẹp cho các chủ sử dụng đất liên kề phải thực hiện công khai, minh bạch và dân chủ.

  - Ưu tiên giao, cho thuê diện tích đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng liền kề thuộc đối tượng người có công cách mạng, hộ gia đình sử dụng đất có nhiều nhân khẩu, hộ gia đình nghèo

  - Thực hiện cho thuê đất ngắn hạn hàng năm để làm sân vườn, lối đi đối với trường hợp việc sử dụng đất không phù hợp với quy họach, kế họach sử dụng đất, quy họach chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhưng Nhà nước chưa thực hiện quy họach vào mục đích công cộng và chủ sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng đất

  - Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định thì cơ quan tài nguyên và môi trường trình UBND có thẩm quyền hủy quyết định giao đất, cho thuê đất.

  Điều kiện giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đối với các phần nhỏ hẹp cho chủ sử dụng liền kề

  - Phù hợp với quy họach, kế họach sử dụng đất, quy họach chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

  - Đất không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm nhưng đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

  - Thụôc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định.

  - Có cam kết bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

  Hình thức giao đất, cho thuê đất

  Trường hợp 1: Không thông qua hình thức đấu giá

  - Trường hợp khu đất, thửa đất tiếp giáp với một người sử dụng đất

  - Trường hợp khu đất, thửa đất tiếp giáp với từ 02 thửa đất và do từ 02 người sử dụng khác nhau trở lên nhưng chỉ có 01 người sử dụng đất có nhu cầu hoặc trường hợp tất cả những người sử dụng đất liền kề đều có nhu cầu nhưng tự thỏa thuận được việc phân chia diện tích đất để đề nghị Nhà nước giao, cho thuê.

  Trường hợp 2: Thông qua hình thức đấu giá

  Đối với trường hợp các chủ sử dụng đất liền kề không tự thỏa thuận được về sự phân chia diện tích đất nhỏ hẹp đó để đề nghị Nhà nước giao, cho thuê

  Trường hợp 3: Giữ như hiện trạng đối với trường hợp các chủ sử dụng đất liền kề phần diện tích đất nhỏ hẹp không thống nhất được về sự phân chia diện tích đất để đề nghị Nhà nước giao, cho thuê và đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhưng không thành.

  Xem chi tiết Dự thảo Quyết định về cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối với các phần đất nhỏ hẹp cho các chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tại file đính kèm.

   
  9544 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận