Thể thức văn bản

Chủ đề   RSS   
 • #67596 09/11/2010

  envingoctu

  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2010
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 5 lần


  Thể thức văn bản

  Chào cả nhà!
  Công việc của mình cần soạn thảo một số giấy mời, công văn. Do vậy, mình muốn tìm cách viết một văn bản đúng với thể thức bạn nào có send vơi.

  KS. Nguyen Ngoc Tu

   
  8961 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #67859   10/11/2010

  hiden_face
  hiden_face
  Top 500
  Female
  Lớp 2

  Bạc Liêu, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2010
  Tổng số bài viết (303)
  Số điểm: 3851
  Cảm ơn: 102
  Được cảm ơn 121 lần


     Chào bạn!
   Đây là mẩu công văn:

   

  CÔNG VĂN HÀNH CHÍNH

   

  TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1)
  TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
  -----

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------

  Số:          /...(3)...-...(4)...
  V/v …...…(6)………..

  .......... (5) ......., ngày        tháng      năm 20...

                                                                         

  Kính gửi:

  - ……………………….......…………;
  - ……………………….......…………;
  - …………………………......……….

   

  ....................................................................... (7).................................................

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  .............................................................................................................................

  .......................................................................................................................... ./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - ................;
  - Lưu: VT, ...(9). A.XX(10).

  QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(8)
  (Chữ ký, dấu)
  Nguyễn Văn A

   

   

  Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  ĐT: (04) XXXXXXX,      Fax: (04) XXXXXXX

  E-Mail: .............................. Website: …………………….. (11)

   

  Ghi chú:

  (1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có).

  (2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

  (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

  (4) Chữ viết tắt tên đơn vị hoặc bộ phận soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo công văn.

  (5) Địa danh.

  (6) Trích yếu nội dung công văn.

  (7) Nội dung công văn.

  (8) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký như Bộ trưởng, Cục trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường hợp ký thay mặt tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên tập thể lãnh đạo, ví dụ: Uỷ ban nhân dân, Ban thường vụ, Hội đồng…; nếu người ký công văn là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký công văn; các trường hợp khác thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 7 Mục II của Thông tư này.

  (9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

  (10) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

  (11) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ E-Mail; Website (nếu cần).

  ngotungan1989@gmail.com

  When you cant be by my side...you are in my heart...

   
  Báo quản trị |