DanLuat 2015

Thế nào là Đại hoc Tư thục hoạt động không vì lơi nhuận ?

Chủ đề   RSS   
 • #423232 29/04/2016

  Ngoalongan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/03/2016
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 250
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Thế nào là Đại hoc Tư thục hoạt động không vì lơi nhuận ?

  Đại học tư không vì lợi nhuận là một mô hình đại học tư mới được khai sinh theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014.

  Vậy, thế nào là đại học tư thục không vì lợi nhuận? Trở thành đại học tư không vì lợi nhuận sẽ có những lợi ích gì?

  Điều kiện để thành Đại học tư không vì lợi nhuận

  - Trả cổ tức cho cổ đông không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ quy định trong cùng thời kỳ;

  - Chênh lệch giữa thu và chi từ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng năm của nhà trường dùng cho hoạt động giáo dục

  - Có cam kết hoạt động không vì lợi nhuận bằng văn bản với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục đại học đặt trụ sở chính.

  Các lợi ích

  - Được hưởng các chính sách hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên;

  - Được ưu đãi thuế, miễn thuế và giảm thuế theo quy định của pháp luật thuế;

  - Được ưu tiên giao hoặc cho thuê đất, được ưu tiên tiếp nhận các dự án đầu tư, đặt hàng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đối với những lĩnh vực mà trường có thế mạnh

  Một số lưu ý khác

  - Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua việc trường đại học tư thục chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận phải được sự đồng ý của đại diện tối thiểu 75% tổng số vốn góp của các thành viên góp vốn, trừ khi quy chế tổ chức và hoạt động của trường có quy định tỷ lệ này cao hơn.

  - Trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận không tổ chức đại hội đồng cổ đông.

  Để tìm hiểu thêm về loại hình này, quý bạn đọc có thể tham khảo chi tiết tại Quyết định Số 70/2014/QĐ-TTg về ĐIỀU LỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP, Luật giáo dục năm 2005

   

  Cập nhật bởi Ngoalongan ngày 29/04/2016 09:42:24 SA
   
  1637 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-