Thế nào được gọi là "vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất" ?

Chủ đề   RSS   
 • #489581 14/04/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Thế nào được gọi là "vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất" ?

  Căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và căn cứ Khoản 3 điều 13 thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015:
   
  Cho phép Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Tuy nhiên mình chưa tìm thấy văn bản nào hướng dẫn cách xác định trường hợp như thế nào được gọi là vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. 
   
  Ví dụ trường hợp Công ty A được thành lập do 03 thành viên góp vốn bằng tiền. Sau đó Công ty A dùng tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp sau đó thực hiện chuyển mục đích sử dụng thành đất sản xuất kinh doanh và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nay có đươc bán quyền sử dụng đất này cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hình thức bán vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.
   
  Vì theo ý kiến của Cục thuế: Công ty A không phải là chủ sở hữu vốn của Công ty A mà chủ sở hữu vốn là 03 cá nhân góp vốn trong công ty. Do đó chủ thể đứng tên chuyển nhượng vốn phải là 03 cá nhân góp vốn. Nhưng nếu theo ý kiến này thì DN có vốn đầu tư nước ngoài sau khi mua vốn của 03 cá nhân góp vốn sẽ trở thành thành viên mới của Công ty A chứ không thể nhận chuyển nhượng vốn đầu tư vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của Công ty A để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới tên Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
   
  Nay mình nhờ các bạn tư vấn cho mình cách xác định trường hợp nào được chuyển nhượng (không phải được nhận chuyển vốn) vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất ?
   
  5576 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  everwin (09/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491734   14/05/2018

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  Về vấn đề này, mình có một vài ý kiến như sau:

  Mình đồng ý với quan điểm của Cục thuế vì:
   
  Giai đoạn duy nhất mà giá trị quyền sử dụng đất được xác định là phần vốn góp là tại thời điểm thành viên tiến hành góp vốn vào công ty.
   
  Sau khi hoàn tất việc góp vốn, quyền sử dụng đất đó trở thành tài sản của công ty (pháp nhân), theo quy định thì pháp nhân có tài sản độc lập, tách bạch với các thành viên góp vốn.
  Như vậy, người góp vốn chỉ sở hữu phần vốn đã góp trong công ty chứ không còn quyền sử dụng đối với mảnh đất đã góp nữa (mảnh đất đã trở thành tài sản của pháp nhân). Do đó, muốn chuyển nhượng thì chuyển nhượng phần vốn góp chứ làm gì còn "vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất" để chuyển nhượng nữa.
   
  Theo mình thì cơ sở xác định phần vốn nào là giá trị quyền sử dụng đất không hợp lý. Có chăng là quy đổi nôm na như vầy:
  Trước đây thành viên góp vốn bằng mảnh đất đó, thì việc thành viên này chuyển nhượng toàn bộ hoặc 1 phần phần vốn góp của mình cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được xem như là chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo tỷ lệ chuyển nhượng tương ứng?!?
  => nếu hiểu như vậy thì khái niệm "vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất" khá vô nghĩa.
   
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TruongMinhToan vì bài viết hữu ích
  everwin (09/09/2019)