thay đổi tên trong giấy khai sinh

Chủ đề   RSS   
 • #393721 24/07/2015

  titnhobe1994

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thay đổi tên trong giấy khai sinh

  xin chao em tên là ngân em muốn hỏi một số vấn đề về việc thay đổi tên trong giấy khai sinh.  thì bây giờ em có thể làm nhưng thủ tục gì, và gặp ai. và cần nhưng giấy tờ gì để có thay đổi lại tên của mình ạ. xin trả lời giúp em e xin chân thành cảm ơn ạ

   
  3346 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #393737   24/07/2015

  Chào bạn.

  Liên quan đến vấn đề của bạn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  1. Trường hợp được đổi tên

  Vấn đề đổi tên của bạn trước hết cần quan tâm tới việc bạn có thuộc trường hợp được thay đổi tên hay không. Về điều này Điều 27 BLDS 2005 quy định cụ thể như sau: 

  Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

  1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

  a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

  b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

  c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

  d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

  đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

  e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

  g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định

  Bạn đối chiếu với các trường hợp trên đây để biết mình có được thay đổi tên hay không để đi làm thủ tục.

  2. Thủ tục thay đổi tên:

  -Cơ quan có thẩm quyền: Căn cứ  Điều 37 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch: “UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi; UBND cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi”.

  Nếu bạn từ 14 tuổi trở lên thì sẽ thực hiện thủ tục thay đổi tên tại phòng Tư pháp cấp huyện.

  -Hồ sơ gồm:

  Tờ khai (theo mẫu quy định)

  Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch; 

  Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

   

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #393759   24/07/2015

  nguoitruongphu
  nguoitruongphu
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2014
  Tổng số bài viết (1087)
  Số điểm: 9134
  Cảm ơn: 87
  Được cảm ơn 300 lần


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG HỘ TỊCH

  XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC, XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH TRONG

  GIẤY KHAI SINH

  Kính gửi: (1) ...........................................................................................

  Họ và tên người khai: .....................................................................................................................

  Nơi thường trú/tạm trú: (2).................................................................................................................

  Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)......................................................................................

  Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại
  giới tính:.............................................................................................................................................

  Đề nghị (1)...............................................................đăng ký việc (4)..................................................

  ........................................................................................................................ cho người có tên dưới đây

  Họ và tên: .......................................................................................................  Giới tính:.................

  Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................................

  Dân tộc:............................................................................Quốc tịch:......................................

  Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)......................................................................................

  Nơi thường trú/tạm trú: (2).................................................................................................................

  Đã đăng ký khai sinh tại:...........................................................ngày........... tháng ........... năm .......

  Theo Giấy khai sinh số: ....................................................... Quyển số:............................................

  từ:(5) ...................................................................................................................................................

  thành: (5)............................................................................................................................................

  Lý do:................................................................................................................................................            

  ...........................................................................................................................................................

  Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

   Làm tại: .................................. , ngày .......  tháng .......  năm ...........

  Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

  ....................................................................................................

  ....................................................................................................

  ..........................................................................................

  ..........................................................................................

  ...........................................................................................

                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

   

   

                                                 ...............................

              

                                                                                                                   Người khai

                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                                                                                        

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                       

   

   

   

   

  Chú thích:

  (1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh.

   (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú thì gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú  thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.

   (3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.

   (4) Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

   (5) Ghi rõ nội dung thay đổi, ví dụ: Từ Nguyễn Văn Nam

                                                           Thành Vũ Văn Nam.

  Cập nhật bởi nguoitruongphu ngày 24/07/2015 03:57:27 CH

  Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

  nguoitruongphu

   
  Báo quản trị |