DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn

Theo Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ:

+ Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con

+ Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

Trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con gồm:

+ Người thân thích

+ Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình

+ Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em

+ Hội liên hiệp phụ nữ

Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức trên, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Như vậy, người không trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi quyền trực tiếp nuôi con và phải chứng minh được một trong các căn cứ sau:

+ Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Việc thỏa thuận này xuất phát từ sự tự nguyên từ hai bên, vì lợi ích của con và được thể hiện bằng văn bản

+ Trường hợp không thỏa thuận được với nhau thì cần chứng minh được người trực tiếp nuôi con không con đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Ngoài ra, người không trực tiếp nuôi con cần chứng minh được đang có chỗ ở, công việc ổn định, có thu nhập, mức lương cao hơn người đang trực tiếp nuôi con.

  •  1404
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…