Thay đổi quy chế về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển với Công chức, viên chức ngành kiểm sát

Chủ đề   RSS   
 • #500760 28/08/2018

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (728)
  Số điểm: 26680
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 870 lần


  Thay đổi quy chế về bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển với Công chức, viên chức ngành kiểm sát

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa qua ban hành công văn 3568/VKSTC-V15 góp ý dự thảo quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, tổ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành kiểm sát nhân dân 05/QĐ-VKSTC-V15 (gọi tắt là Quy chế 5)

  Theo nội dung công văn thì:

  Trong quá trình thực hiện, quy chế 05 đã góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ. Tuy nhiên, với quy định của quy chế 05 của ngành kiểm sát nhân dân quy định về tiêu chuẩn và điều kiện khi bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ , lãnh đạo, quản lý và chứ danh kiểm sát vaiên chưa sát với quy định của Đảng, Nhà nước tình hình các bộ của Ngành hiện nay.

  Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý chưa phù hợp với quy định mới của Đảng, như các bước tiến hành bổ nhiệm còn chưa sát, quy định các bước tiến hành đối với nguồn nhân sự tại chỗ và nguồn nhân sự từ nơi khác còn chưa cụ thể, mang tính đơn vị nhỏ;thành phần giới thiệu nhân sự còn phạm vi hẹp; cán bộ chủ chốt của đơn vị gồm cả chức danh kiểm sát viên, quy trình thủ tục  kéo dài thời gian giữ chức vụ ; tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại là chưa phù hợp với quy định của Đảng về công tác cán bộ.

  Quá trình thực hiện, quy chế 5 đã bộc lộ những hạn chế nhất định, bất cập, khó khăn trong sử dụng và quản lý cán bộ

  Để đáp ứng đúng quy định của Đảng về công tác cán bộ và khắc phục những hạn chế, bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác cán bộ theo ý kiến chỉ đạo

   

   
  1093 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #500819   28/08/2018

  Mydung0407
  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 16 lần


  Việc luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức mang tới nhiều lợi ích nên pháp luật cần quan tâm để dần cải thiện quy định về vấn đề này.

  Các mục tiêu của việc luân chuyển cán bộ, công chức là:

  Thứ nhất, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
   
  Thứ hai, luân chuyển cán bộ nhằm rèn luyện, thử thách và khảo nghiệm cán bộ để làm căn cứ cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch.
   
  Thứ ba, luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ khi hết hai nhiệm kỳ làm lãnh đạo, quản lý được chuyển sang một công tác mới phù hợp với năng lực và sở trường của cán bộ.
   
  Thứ tư, luân chuyển cán bộ nhằm phá vỡ thế khép kín, cục bộ địa phương trong công tác cán bộ hiện nay.
   
  Báo quản trị |