DanLuat 2015

Thay đổi pháp nhân trong hợp đồng tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #241713 25/01/2013

  Thay đổi pháp nhân trong hợp đồng tín dụng

  Xin chào Luật sư. Xin Luật sư cho biết:

  Trường hợp một tổ chức hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp công ủy thác cho một đơn vị có chức năng thực hiện các dịch vụ về tín dụng. Đơn vị được ủy thác này đã đứng ra ký hợp đồng tín dụng cho vay trung hạn. Nay tổ chức này không ủy thác cho đơn vị này nữa thì các hợp đồng tín dụng đã được bên nhận ủy thác ký cho vay trước đây phải ký lại hợp đồng mới  hay ký chỉ cần ký phụ lục thay đổi pháp nhân bên cho vay? (các quyền và nghĩa vụ của các bên vẫn giữ như trong hợp đồng đơn vị được ủy thác đã ký)

  Trường hợp sau khi ký lại hợp đồng  hoặc ký phụ lục hợp đồng thay đổi pháp nhân bên cho vay thì hợp đồng thế chấp tài sản có cần ký lại và công chứng lại?

  Xin trân trọng cảm ơn Luật sư.

   
  3216 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-