Thay đổi mức lương của người lao động đang nghỉ thai sản

Chủ đề   RSS   
 • #537551 20/01/2020

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1025)
  Số điểm: 6925
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Thay đổi mức lương của người lao động đang nghỉ thai sản

  Tại Bộ luật Lao động 2012:

  "Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

  1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

  2. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

  3. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết
  ."

  Căn cứ vào quy định trên, mọi thay đổi liên quan đến nội dung hợp đồng lao động phải được các bên thỏa thuận và thống nhất. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

  Đối với trường hợp này cần xem xét nhiều yếu tố: hợp đồng giao kết với vị trí công việc là gì? Lý do thay đổi vị trí công việc là gì? Và việc thay đổi đó có ảnh hưởng đến nội dung thỏa thuận trong hợp đồng hay không?

  Ví dụ:

  Nếu như trong hợp đồng giao kết tuyển dụng chị này vị trí giám đốc và trả mức lương nhất định, và công ty tự ý thay đổi vị trí công việc và tiền lương đã thỏa thuận trong hợp đồng là trái quy định pháp luật.

  Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng có điều khoản hoặc nội dung thỏa thuận rằng "việc điều chuyển vị trí công việc do công ty quyết định, tiền lương bao gồm lương cơ bản và phụ cấp chức phụ, khi thay đổi chức vụ thì sẽ thay đổi mức phụ cấp tương ứng" thì công ty có thể điều động vị trí theo quyết định của công ty.

  Tóm lại, vấn đề đặt ra ở đây cần giải quyết chính là nếu thay đổi từ vị trí Giám đốc sang vị trí trưởng phòng có ảnh hưởng gì đến những nội dung trong hợp đồng lao động (kể cả phụ lục hoặc những thỏa thuận 2 bên đã giao kết) hay không? Nếu ảnh hưởng thì phải có sự đồng thuận của 2 bên, nếu không ảnh hưởng và thuộc thẩm quyền công ty thì công ty có thể quyết định.

  Trong thời gian nghỉ thai sản, người lao động không hưởng lương mà hưởng trợ cấp thai sản tính bằng bình quân tiền lương tháng của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ, do đó thay đổi về tiền lương không ảnh hưởng trực tiếp đến mức trợ cấp của người lao động trong thời gian nghỉ thai sản.

   
  789 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận